Twin Seoul | ch?nh l?ch gi?a linh h?n ng??i b?n ??i

▼ trang n?y c?a ?o?n (di chuy?n v?i m?t nh?p chu?t)

 

??i Seoul v? soulmate c?a s? kh?c bi?t
??i Seoul v? ??p ?ng n? ???c m?i quan h? gi?a c?c ph?p l?
??i Seoul s?p ?? gi?n d? CHECK
ch?nh h?ng [3500 yen mi?n ph? ?? nh? ngo?i c?m th?m ??nh ?? c? ???c c?ch

 

 

th? gi?i t?m linh, n? s? ???c s? d?ng t? ??i Seoul t?t. N?i chung, ?? b?n c? th? quen l? s?u s?c h?n v? t? t?m h?n ng??i b?n ??i, c? th? m?t s? ng??i tin r?ng linh h?n song sinh v? ng??i b?n ??i t?m h?n ??ng ngh?a.

 

Tuy nhi?n, linh h?n v? t?m h?n ??i b?n ??i c? m?t s? kh?c bi?t r? r?ng. Twin Seoul v? l? ban ??u m?t trong nh?ng linh h?n, l? nh?ng g? ?? tr? th?nh m?t hai chia linh h?n c?a n?. N?i c?ch kh?c, linh h?n sinh ??i l? ??i t?c c?a m?nh, b?n c?ng c? th? n?i r?ng ng??i kh?c c?a ri?ng m?nh.

 

L? do t?i sao n? l? c?n thi?t ?? chia th?nh hai linh h?n, khi linh h?n l? nh?m c?i thi?n v? n?ng cao ??i s?ng ? th? gi?i b?n kia, v? khi ?p ??t nh?ng th?ch th?c ?? t?m hi?u v? t?nh y?u, m? c?ng nhi?u c?ng t?t ?? chia th?nh hai gi? thuy?t cho r?ng n? c? th? ?? h?c l? m?t m?nh m?.

 

Twin Seoul v? ? ??y trong s? kh?c bi?t
c?a linh h?n ng??i b?n ??i, ch?ng ta s? xem x?t s? kh?c bi?t gi?a linh h?n sinh ??i d? d?ng b? nh?m l?n v? linh h?n ng??i b?n ??i.
K? t?
? linh h?n c?a n?a v? linh h?n ng??i b?n ??i

 

linh h?n sinh ??i l? h?nh th?c c?a m?t trong nh?ng linh h?n ?? tr? th?nh m?t con ng??i kh?c chia th?nh hai, b?n c? th? n?i r?ng linh h?n c?a n?a. M?t kh?c v? b?n t?m giao, ban ??u nhi?u l?n trong ??i s?ng qu? kh? l? nh?ng g? m?t cu?c h?p linh h?n c? h?i, t?i m?i quan h? m? c? nhau thu h?t. N?i c?ch kh?c, ?? l? l? do t?i sao c? s? kh?c bi?t l?n ? c?p linh h?n.

 

? m?i quan h? c?a s? kh?c bi?t

 

??i Seoul, b?i v? t?i lu?n l? ban ??u m?t trong nh?ng linh h?n, k?t n?i r?t m?nh. Linh h?n n?o ???c chia th?nh hai y?u c?u m?nh li?t, v? c? g?ng tr? th?nh m?t. Phong tr?o l? m?nh li?t, n? c?ng ?nh h??ng ??n xung quanh v? m?i tr??ng v?o th?i ?i?m ??. B?n c?nh ??, ?? tr? th?nh c? th? nh?n th?y m?t m?t c?a b?n th?n m?nh r?ng t?i kh?ng bi?t cho ??n b?y gi? ??n ??u kia, ??i khi ?au ??n v?o th?i ?i?m ??.

 

M?t kh?c, soulmate trong khi hai t?m h?n kh?c, n? l? nh?ng g? l? trong m?i quan h? s?u trong m?t ki?p tr??c. Ngay c? trong qu? kh? s?ng v?i nhau thu h?t b?i c?c linh h?n, ch?ng t?i ?? ph?t tri?n t?ng ??nh b?ng kh?c nhau. V? v?y, ?? ???c v?i linh h?n ng??i b?n ??i c? th? d?nh th?i gian h?a b?nh, n? ???c g?i l? l?m quen v?i c?m gi?c b? l?p ??y. K? t?

 

? ??p ?ng kh? n?ng

 

??i Seoul l? ??i t?c c?a t?m h?n t?i, b?n kia kh?ng t?n t?i ch? c? m?t ng??i. N? c?ng ?? ???c r?ng kh?ng nh?t thi?t ph?i g?p nhau ? th? gi?i n?y. Sau khi linh h?n ???c chia th?nh hai, linh h?n sinh ??i c?a t?i th?m ch? s?ng trong th? gi?i n?y ch?ng ta c? th? s?ng trong th? gi?i b?n kia. M?c d? s?ng trong c?ng m?t th? gi?i n?y, m?i tr??ng v? tu?i t?c, m?t m? h?nh nh? ??t n??c c?a t?i kh?c v?i nhi?u ng??i, kh? n?ng ??p ?ng d??ng nh? nh?.

 

M?t kh?c, linh h?n ng??i b?n ??i d??ng nh? quan ?i?m s?ng c?a ng??i ?? quay, ngay c? nh?ng vai tr? ???c g?i l? ?? ???c x?c ??nh m?t m?c ?? n?o. B?n c?nh ??, v? n? l? m?t linh h?n ng??i b?n ??i l? c? m?t s? ch? kh?ng ph?i m?t ng??i, x?c su?t m? cu?c g?p g? trong th? gi?i n?y ?ang ng?y c?ng cao.

 

??p ?ng c?c linh h?n sinh ??i l? ra v?i m?t ??i Seoul v? th? gi?i n?y c? th? ???c g?i l? m?t ?i?u k? di?u
nhau c?a ri?ng m?nh V?n ?? l? h?u nh? g?n m?t ph?p l? ?? ??p ?ng. ??i th? ch? l? m?t ng??i, n? kh?ng nh?t thi?t c?ng nh?t thi?t ph?i xu?t hi?n trong khu v?c l?n c?n c?a ri?ng m?nh trong th? gi?i n?y. Thay v?o ??, b?i v? khi t?i g?p m?t c?ch k? di?u s? y?u c?u t?m c?ch tr? th?nh m?t v?i nhau, b?n c? th? nh?n th?y m?t c?ch nhanh ch?ng l? s? hi?n di?n c?a linh h?n sinh ??i.