Twin Seoul giai ?o?n giai ?o?n th? s?u l? "??nh th?c" l?

??i m?t v?i t?ch trong giai ?o?n IV th?t [3500 yen mi?n ph? th?m ??nh] ??n t?m linh c?a ?? c? ???c c?ch

 

 

linh h?n ??i c?a s?n kh?u, m?t l?n n?a nh?n ch?m ch?m v?o b?n th?n m?nh ? gi?a giai ?o?n th? n?m b?n ?ang ? m?t kho?ng c?ch, ?? l? giai ?o?n nh?m th?c t?nh tinh th?n ?? n?ng cao ri?ng c?a h?. Th?i gian ?? tha th? cho t?t c? m?i ng??i xung quanh kh?ng ch? l? ??i ph??ng, b?ng c?ch ?? t?nh y?u v? ?i?u ki?n, s? x?y ra s? c?ng h??ng c?a t?m h?n.

 

th?ng qua qu? tr?nh n?y, n? s? c? th? ti?n t?i giai ?o?n th? s?u, ?? l? giai ?o?n ti?p theo. ? giai ?o?n n?y, t? b? ho?n to?n b?n ng? ?? ?? b? b?t ??n nay, ch?ng ta c? th? t?ng l?n m?t giai ?o?n cao h?n nh? m?t con ng??i.

 

kh?ng cho ch?nh m?nh, suy ngh? v? nh?ng g? c? th? ???c th?c hi?n cho m?t ng??i m? kh?ng ??i h?i l?i nhu?n, v? ch?p nh?n s? xu?t hi?n c?a t?i v? s? th?t, c? th? v? t?m tr? ??n tr?n ??y n?ng l??ng v?o m?t s? th?c t?nh tinh th?n b?n s? th?y. N?u ch?ng ta c? th? ti?n h?nh

 

??n giai ?o?n n?y, k?t th?c th?i gian c?a s? t?ch bi?t, m? ?? ph?i ch?u ??ng l?u, b?n c? th? ti?n t?i giai ?o?n cu?i c?ng.

 

Trong tinh th?n

 

giai ?o?n n?y m? t?nh y?u c?a

 

? v? ?i?u ki?n khi ho?n to?n hoan ngh?nh s? th?c t?nh ?? v?o t?t c? m?i ng??i, v?t b? t?t c? b?n ng? ?? ???c tr?ng t? nh?ng kinh nghi?m v? ki?n ??th?c c?a qu? kh?, linh h?n l? tinh th?n t?nh t?o ch?ng ta s? ti?p t?c c?ch. Sau ??, n? kh?ng c?n c? th? suy ngh? v? nh?ng ?i?u trong l?i nhu?n v? m?t m?t, n? tr? n?n r?t ?? t?nh y?u v? ?i?u ki?n cho t?t c? m?i ng??i.

 

c?, kh?ng c? b?n ng?, ch?ng h?n nh? n? l? ?? suy ngh? t?t cho ng??i d?n c?a linh h?n song sinh v? m?i tr??ng xung quanh. ??i v?i t?t c? c?c s? ki?n x?y ra ? ri?ng c?a h?, ch?p nh?n v? n? ?? tr? th?nh c?ng nhi?u c?ng t?t, v? tha th?, v? b?n c? th? c? t?nh y?u.

 

??y l?, t?i hi?u r?ng Thi?n Ch?a l? m?t s? ki?n mang s? d?n ??n ch?p nh?n t?t c? m?i th?.

 

? t?t c? m?i th? ch?p nh?n trung l?p c?c

 

ch?p nh?n t?t c? m?i th?, v? do ?? b? b? l?i ch? v?i thi?n nhi?n mang l?i b?i ??c Ch?a Tr?i, ?? ??a v?o ri?ng c?a h? Kh?ng ?i?u kh? ch?u Rusubete, s? ???c ch?p nh?n ? trung l?p. N? ?au ??n ng??i ?? tr?n ??n nay, khu?n m?t v?o t??ng ngay c? khi kh?ng tr?nh, b?n n? kh?ng c?n s? ?? cho m?nh c?m gi?c c?a Thi?n Ch?a v? v? tr?.

 

?? l? l? do t?i sao, t?nh y?u v? ?i?u ki?n kh?ng ?? t?m ki?m s? tr? l?i s? c? th? ?? b?n xung quanh. T?nh y?u l? m?t trung t?nh s? tr? th?nh m?t ?i?u ho?n to?n, n?u b?n c? th? t? n?ng m?nh l?n ??, b?n s? c? th? g?y ra s? c?ng h??ng c?a t?m h?n ??i b?n ?ang ?i s?m. Khi

 

???c ph?ng th?ch kh?i b?n ng? ??n
giai ?o?n n?y ?? tr? th?nh d? d?ng h?n, th?t kh? cho ??n b?y gi? bi?n m?t, b?n s? c?m th?y gi?ng nh? m?t h?i ???c gi?i tho?t kh?i b?n ng?. Sau ??, b?n s? nh?n th?y r?ng anh ?y bi?n m?t k?o tr?n ??n nay ?? quen v?i c?ch tho?i m?i. ??y l? s? th?c t?nh tinh th?n theo ??ng ngh?a c?a t? n?y.

 

n?ng cao ri?ng c?a h?, n?u ch?ng ta c? th? truy?n ??t cho ng??i nh?n th?c ???c xung quanh c?a t?nh y?u v? ?i?u ki?n, cu?c h?i ng? c?a t?m h?n ??i ?ang ch? ngay trong ??.