Aura av mening och m?tet f?r att m?ta Twin Seoul

▼ (r?r sig med en klick) den h?r sidan av stycket

 

?r aura som uppfyller dubbla sj?l? F?r att ?msesidigt lockade i sj?len ta bort
fast konceptet l?tt att kollapsa sk?r relation med
Twin Seoul CHECK
Twin Soul blev en annan m?nniska ?kta [3500 yen gratis v?rdering] till synska f?r att f? s?tt

 

 

l?nge sedan delas sj?len, n?dv?ndigtvis bor alltid i samma denna v?rld och n?rmilj? nr. Det ?r sannolikt att m?ta den dubbla sj?len aldrig h?g, men kan vara n?got att f?r att tr?ffas f?r att m?ta. N?r st?ter p? ett

 

tvillingsj?l, innefattas mening. Det var s? l?ngt ego som erh?llits i vardags ha liv och stereotyper, ocks? sett s?ren lidit i ett tidigare liv, ?r att skingra. Dessa saker kommer att f?rhindra sammansm?ltning av tv? sj?lar. Som ett resultat i denna v?rld finns det vi kan inte vara fallet fusion.
f?r att
Twin Seoul till fusion, kommer du beh?ver varandra attraherar varandra p? sj?lsniv?. Inse det, f?r att f? en k?nsla av ?verv?ldigande gl?dje, frig?rs fr?n de f?ngade mig genom att ta bort v?rdel?sa konceptet, det ?r en viktig f?r att f?nga energin i varandra p? en h?g niv?. En del av aura att m?ta

 

twin sj?l? N?r st?ter p? ett
Twin Seoul, s?gs det att ha en s?dan omen.

 

? ?lskare eller n?ra v?n, familj och skilsm?ssa till

 

m?nga ?r som g?r att ha ?lskare och b?sta v?n n?r du skilsm?ssa i viktig familj och p? n?got s?tt, kommer du vill smaka en ganska sm?rtsamma k?nslor i mitt liv. P? detta s?tt separation, som skakar liv har varit oavgjort att tr?ffa ?de tvillingsj?l.

 

? f?rlora det var en passion

 

s?som till exempel inte l?ngre forts?tta att f?rlora jobbet ha varit sv?rt att k?nna v?rt att leva, ?ven en sport som hade implanterats i den skadade att arbeta, stor n?r det finns en h?ndelse med en k?nsla av f?rlust, kan du Twin Seoul visas framf?r ?gat som det som kommer att st?dja honom. Sama gr?nsen till

 

? liv och d?d R?ddningsaktion

 

mycket olycka eller sjukdom vid f?rfall, ?ven om det ?r upplevelsen av att vandra genom en av gr?ns liv eller d?d, ?r en av de aura som m?ter tvillingsj?l. Vid undantagstillst?nd att sj?len kommer att f?rsvinna fr?n denna v?rld, det kommer ocks? ses som en annan sj?l ?r i samf?rst?nd.
f?r att
tvillingsj?l m?ten f?r att
stereotyper ?msesidigt lockade i sj?len bort burken, ?r det n?dv?ndigt att ta bort den ackumulerade fasta koncept och v?rlden vad som burit i ett tidigare liv. Den d? sm?rtsam upplevelse i livet ?r en f?reg?ngare f?r att m?ta den dubbla Seoul, att skingra ett s?dant begrepp och repor, kan det k?lvattnet av f?r att leva i resterna av sj?len.

 

Twin Seoul och process f?r sm?ltning ?r inte bara aldrig vara lycklig, kommer stort pr?vning. Dock ?r det f?rsta st?llet f?r en av sj?len uppdelad i tv?, eftersom ?r att l?ra sig att ?vervinna ett antal utmaningar, st?r det att sm?rtsamt det ?r ocks? n?dv?ndigt f?r att sj?len ?terv?nder ocks? till ett.