Twin Seul fazi v prvi fazi in "priznanje (sre?anje)" je

Twin Seul eden od du?e v pravi na?in

 

 

prej?nje ?ivljenje, da bi dobili [3500 jenov Prosti ocenjevanja] do Psihologija je razdeljen na dva dela, je bil z Dell, da se nau?ijo vo?nje, da bi pove?ali vsak. Twin Seul, vendar je bilo, da se jo pogosto delimo v dve mo?kimi in ?enskami, je razlog, ki je dejal, da je predvsem, da se u?ijo o ljubezni, mo?kih in ?ensk.

 

twin Seul, ali pa ne ?ivijo v istem obdobju pogosto, kajti je preve? odprta, kot so okolje in starosti, izpolnjujejo, vendar je verjetnost zelo nizka, da izpolnjujejo, kot redko zaupnik v tem svetu Da vas. Sre?anja

 

twin du?a, du?a skozi vedno sedem etape upravljanje vesolju posku?a biti eden. Ko je dvojna du?a spoznala, je du?a, ko se kon?a reinkarnacija postati, smo morali izvesti prilagoditve po dolgem ?asu in v fazi, da se vrnete na prvotno ene dr?ave.

 

je prvi korak v fazi "priznanje (seja)," se je pogosto dejal, da je tisti, ki okusu duhovni smisel.

 

twin Seul in se sre?al

 

? du?a je mo?no poizvedbe okusiti intenzivno ob?utek, ko, ko sem se sre?al z dvojno du?o

 

zapomniti, veselje in globoko zaveda svoje prisotnosti, ?e prvo sre?anje. Ko sva se spoznala, do katerih se pogosto napadejo nostalgije, kot je tudi ?e nikoli ni sre?al, ta ob?utek je intenziven ob?utek, ne pa stvari, kot je nekako. Do sedaj izpolnjuje ve? polovica telesa ni bilo veselje se je izkazalo, da sem se pojavijo na celotni povr?ini.

 

? ob izpolnjevanju

 

twin Seul vklju?iti okrog v iskanju drugi strani, na drugi strani se je bilo re?i, kot ko sem spoznal drugim ljudem jasno razli?ni te?e u?inka. ne more nadzorovati, da se du?a pritegniti med seboj mo?no sami, v?asih tudi Tsuppashi "i??ejo partnerja, obode ljudi in okolja, ko njegovo delovanje Na voljo je tudi vklju?iti. V

 

? duhovno budni dr?avne

 

prva faza, du?a seboj je duhovno buden stanje. Soul s seboj in priznavajo med seboj, gremo drug drugega, da bi pove?ali stopnjo du?e. Zato je napadel z ob?utkom ni tako Aragai v sebi.

 

prva faza twin Seoul sre?anja je trenutek
twin Seul pritegnili raven du?a je trenutek, da bi pritegnili seboj na ravni du?e onkraj polo?aju in osebnost vsakega drugega, razuma in podobno. Ta trenutek, ampak je pogosto tudi oblika ljubezni na prvi pogled, ne samo na podlagi tega, ker je najljub?i videz, ?utno in so pri?li na zdrs v mislih, postane prevladujejo ob?utek to je.

 

v medsebojno priznavanje zelo udobno, da je ob?utek, ko se spomnite, nostalgije in veselje, ki ga ni mogo?e pojasniti z umom. To bi bil dokaz, da med seboj ?utijo med seboj v du?i. Nekateri ljudje, je dejal tudi, da u?ivajo ?ustva, kot nara??a v nebesa. ?e se sami od prvega sre?anja s neobvladljive ?uden ob?utek napadel, morda, da oseba, ki je z dvema du?a.
Re je, da bi bilo dokazano, da med seboj ?utijo med seboj v du?i. Nekateri ljudje, je dejal tudi, da u?ivajo ?ustva, kot nara??a v nebesa. ?e se sami od prvega sre?anja s neobvladljive ?uden ob?utek napadel, morda, da oseba, ki je z dvema du?a.
Re je, da bi bilo dokazano, da med seboj ?utijo med seboj v du?i. Nekateri ljudje, je dejal tudi, da u?ivajo ?ustva, kot nara??a v nebesa. ?e se sami od prvega sre?anja s neobvladljive ?uden ob?utek napadel, morda, da oseba, ki je z dvema du?a.