Twin Seul, ki je razdeljen na dva na?inadolgo nazaj, da bi dobili [3500 jenov Brezpla?na cenitev] pravi psihi?no, lahko le redko naletimo na tem svetu. Twin Seul naleti in pride duhovno prebujenje od ...

▼ stran od odstavka (gibljejo na klik)twin Seul in Soulmate od razlikedvoj?ka Seulu in izpolnjevanje je razmerje med ?ude?twin Seulu krhki zlom enostavno CHECKpristen [3500 jen Prosto psihi?no cenitev...