Sry~ Ru| p rs pp ?u}? r|u

O |{~ru~y y

 

 

ry~ Ru| |y [3500 yu~ Au|p~z u~~] up|~p yyu{p, {stp r puu ru~ { t~z yx ty ~rp, ~ {pxp|, q q ruu~~}y, q zy uux u} pr. Np ur} pu, q x~p ts tsp, y xp y|~ y tr~ qwtu~y, ~ }y} ru} qtu p ~pxrpu ?u? ~p rz ptyy.

 

Cr, qtu ur} r| yp~y y uutu uux u} pr. My~rpr tr~z }|, p { |y up|~z q|u} r|u r} p}. ?Su?, r ru} {p{ x~p, r ysyrp ts { ts y|~ ts { ts, , y~y}p r r~y}p~yu up|~ q|u} tp| ty~ yx }pr, {p{ uuzy { |utu} p.

 

t y , } trp u|ru{p, {u yt ru} ts wyx~, r ~u }wuu p ty~ p{ |us{ tpwu tp qpp. D y s, {u q| rpu~ r {pwtz wyx~y, qtu urrp, u{y, q pry u~yu, |u~~z ~p ur} pu.

 

r urz }}u~ yp~y

 

? y rz ptyy x~p~y Kaowodasu

 

ry~ Seoul Sry~ Ru| {pwtz yx p |qry ~p|pspu, tr~u qwtu~yu, {u yp| ~p ur} pu xpq O~ qtu |p. ^, {}u s, tp ~pxrp ts tsp, y x~p~y, |u~~u r {} wy|y t y , q xp~ r~y}p~yu rrp.

 

? y ~ uu| ~utp r |qry, { yp|

 

{stp-|yq |qr, |u~~} r y}y~y~su ~p y s, yrrp |wpuu ~py}u, { pry|p, ~prxp~~u p}u|~ R~. Sp{ {pxp, , pu r x~p~yy p{y} qpx}, y}y~y~s. Xrr, ysyrp ts tsp y|~ ts { ts r

 

urz p, ~ qtu yuxp y xru s y}y~y~sp. Hpu}, r }wuu {yy{rp, ~p tsz ~u ~p ~ru y}y~y~sp, p p{wu Drywu~yu, ~py}u, y|y ursy r{y| r |} |qr xp{~y|p tuwy rr ur~y y txyu|~y, rztu.

 

? s r yr|u~yy yr ~us q| rpu~ r |w~}

 

|z s ~u ut~px~pu~ q ~ywu~ p{ |us{. R|y{} }~s, q q rxp~ s, r ~u }wuu }u~y p~yu }uwt trz~z tz. Np z ptyy, ~ t|wu~ rrrp uq r urz px q| r|u s|pr~z qu~~ rs pp.

 

tru~~z tp ts ts}, }wu |y ~ ut|u wu|u yp~y ut|urp rz p qprp r qtu} {|u
us s, q|y p t~. P z yy~u, trz~z tp y|~z ursy y ptp~yz ~p |utu} pu, y r p qtuu yrp pxtu|u~yu.

 

ut{, qu{zr y ptp~yu, q yy yp~yu ~p r} pu, ~ r }wuu uuzy { pty} ~p ~uz, ~u ~pyr ~p pxtu|u~yy u~, q| q |u ~u wytp |y{} }~ss. At y|y ~u ut|u yp~y, ~p qtu uu~uu~p ~p |utyz p.
O~ }wu uuzy { ptyy ~p ~uz, ~u ~pyr ~p ty, ~, ru~, ~u |utu wytp |y{} }~ss. At y|y ~u ut|u yp~y, ~p qtu uu~uu~p ~p |utyz p.
O~ }wu uuzy { ptyy ~p ~uz, ~u ~pyr ~p ty, ~, ru~, ~u |utu wytp |y{} }~ss. At y|y ~u ut|u yp~y, ~p qtu uu~uu~p ~p |utyz p.