Sry~ Ru| | Qpx~yp }uwt tru~~z tz

z p~y ~{p (uu}uu~yu ~p {|y{u)

 

ry~ Ru| y xptur~z px~~s
trz~s Ru|p y ruy ~y} r ~u~y }uwt t}
ry~ Ru| {y}y {||p |us{ CHECK
t|y~~u [3500 yu~ Au|p~ yyu{y} u~{p, q |y

 

 

tr~z }y, ~ qtu y|xrp |r q|yx~u Ru| . B qu}, q r }s|y q x~p{} s|qwu r tru~~z tu |rp, }wu ~u{u |ty yp, tru~~p tp y uty~}|u~~y{ y~~y}r.

 

Ot~p{ tru~~p tp y uty~}|u~~y{ uru u{u px|yyu. Sry~ Ru| y ur~pp|~ ty~ yx ty, , p| tru tu|y|p r t. Dsy}y |rp}y, tru~~p tp us {||usp, r }wuu p{wu {pxp, uu ty~ yx ry qru~~.

 

Pyy~p, u} q| ~uqty} pxtu|y ~p tru ty, {stp tp u}y |y y ru|yy wyx~ r xpsq~} }yu, y {stp ~p|wu~ q|u}, q x~p |qry, q|u, u} |u pxtu|y ~p tru py uy, }w~ x~p r|u y|~}.

 

Sry~ Ru| y xtu r px|yyy
}p ty, } qtu} }u ~p px~y }uwt |us{ p trz~z ty y tru~~ t.
P{|{
? tp |ry~{ y tru~~ t

 

tru~~p tp u }p t~z ty p|p tsy} u|ru{} pxtu|u~ ~p tru py, }w~ {pxp, tp |ry~{. R tsz ~, y r |ry~{, ur~pp|~ }~s px r |z wyx~y, q|p uu t~p tp |pz~p rup, ~u~y, {u y}u ts { ts ysyrp. Dsy}y |rp}y, y}u~~ } uru q|p px~yp r r~u ty.

 

? ~u~yu px~y

 

ry~ Ru|, } rustp q| ur~pp|~ ty~ yx ty, uty~u~yu r|u u~ y|~}. Dp, {p tu|y ~p tru y~u~yr~u xp, y pu q ty~. Drywu~yu y~u~yr~, p{wu r|yu ~p {wp ut y r ru}. K}u s, q p r ~yy }u t~ ~ uq, ~u x~p| t y r ts, y~stp q|ux~u~~} r ru}.

 

R tsz ~, r ru} {p{ |ry~{p u trp tsz tp, , q| r s|q{y ~u~y r uttuz wyx~y. Dpwu r | wyx~y ts ts yr|u{pu t, } |y ts ~p ts |{s ts ts. P}, q q tru~~z tz }wu ruy }y~u ru}, ~ }y~pu {p{ yr{p { u~y xp|~u~y. P{|{

 

? ru~ ruy

 

q|yx~u Ru| r|u p~p|s} }uz ty, tsp ~p ~u uru |{ ty~ u|ru{. O~ p{wu, ~u qxpu|~ rup r } }yu. P|u s, {p{ tp pxtu|u~p ~p tru py, } tru~~p tp tpwu wy r } }yu, } }s|y q wy r xpsq~z wyx~y. Nu} ~p , wyry r } wu } }yu, {wp ut y rxp, pq|~, p{yu, {p{ } p~p |ypu }~sy, ru~ s, ruy {pwu }p|u~{z.

 

R tsz ~, tru~~p tp, {pwu, r~z }}u~ wyx~y u|ru{p, tpwu | ~pxrpu q|p utu|u~p r ~u{z uu~y. K}u s, } tru~~p tp u {p{p-, p ~u t~s u|ru{p, ru~ s, rup r } }yu p~ry ru q|u.

 

, ruru trz~} tp trz~y{} Ru|p y r } }yu, {z }w~ ~pxrp t}
tsyu ty~ yx y qru~~ Du| r }, y q|yx{ { t ruy. Ru~y{ t| |{ ty~ u|ru{, ~u qxpu|~ p{wu qxpu|~ r| r ~uutru~~z q|yxy ry qru~~ r } }yu. B}u s, } , {stp ruy| tu~} qpx} qt xp, u}y p t~y} ts ts}, r }wuu xp}uy, q r|u ~p|yyu trz~z ty.