Twin Seul etapa a ?asea etap? ca ?trezire“ este

Confrunt?ndu-se cu separarea ?n etapa a patra a lucru real [3500 yeni evaluare gratuit] pentru a mediumuri de a lua drumul

 

 

sufletul geam?n al scenei, din nou, uit?ndu-se la mine ?ntre etapa a cincea v? afla?i la o distan??, era perioada ?n care are ca scop trezirea spiritual? pentru a spori propria lor. Perioada de a ierta pe to?i oamenii ?n jurul valorii de nu numai adversarului, prin turnarea iubirea necondi?ionat?, va avea loc de rezonan?? a sufletului.

 

prin proces, acesta va fi ?n m?sur? s? procedeze la etapa a ?asea, care este etapa urm?toare. ?n acest stadiu, abandonarea complet ego-ul, care a fost prins p?n? acum, ne putem ridica la o treapt? superioar? ca o persoan?.

 

nu pentru tine, g?ndi?i-v? ce se poate face pentru o persoan? f?r? a cere ?ntoarcere, ?i s? accepte aspectul meu de adev?r, corpul ?i mintea vin plin de energie intra ?ntr-o trezire spiritual? vei vedea. ?n cazul ?n care este posibil s? se procedeze

 

la aceast? etap?, a terminat timpul separ?rii, care au ?ndurat mult timp, pute?i trece la etapa final?.

 

?n spiritual

 

aceast? etap? c? iubirea

 

? necondi?ionat, atunci c?nd bun venit pe deplin trezirea turnat ?n to?i oamenii, arunca tot ego-ul, care a fost cultivat? din experien?a ?i cuno?tin?ele trecutului, sufletul este spiritul treaz vom continua s? manier?. Apoi, nu mai este posibil s? se g?ndeasc? la lucrurile din profit si pierdere, ea devine at?t toarn? iubirea necondi?ionat? a tuturor oamenilor.

 

exist?, nu exist? nici un ego, a?a cum este ea s? se g?ndeasc? bine la oameni de suflet geam?n ?i ambient. Pentru toate evenimentele care au loc ?n propria lor, a acceptat ?i a devenit c?t mai mult posibil, ?i iertare, ?i pute?i avea dragostea.

 

Aceasta este, am ?n?eles c? Dumnezeu este un eveniment care a adus va duce s? accepte totul.

 

? totul accepta neutru

 

accepta totul, ?i astfel s? fie l?sat doar la natura aduse de Dumnezeu, pentru a pune pe cont propriu Nu sunt lucruri sup?rat Rusubete, vor fi acceptate ?n punctul mort. Este dureros c? a sc?pat p?n? acum, cu fa?a la perete, chiar f?r? a evita, tu nu mai este fric? s? te lase sim?ul lui Dumnezeu ?i universul.

 

De aceea, iubirea necondi?ionat? s? nu solicite revenirea va fi capabil de a trage ?n jurul valorii. Dragostea s? fie un neutru va deveni un lucru cu totul, dac? po?i ridica-te acolo, vei fi capabil de a provoca rezonan?a sufletului geam?n sunte?i departe ?n cur?nd. C?nd

 

a fost eliberat din ego-ul ajunge la
aceast? etap? pentru a deveni mai u?or, a fost greu p?n? acum dispar, vei simti ca un fost mul?umit eliberat de ego. Apoi, ve?i observa c? dispar trage?i pe p?n? acum sunt obi?nui?i confortabil. Aceasta este trezirea spiritual? ?n adev?ratul sens al cuv?ntului.

 

spori propria lor, ?n cazul ?n care este posibil s? se imprime con?tientizarea din jurul iubirii neconditionate, reuniune a sufletului geam?n a?teapt? imediat acolo.