Twin Seoul u kundizzjoni fi?ika ?a?ina

Twin Seoul li hija maqsuma f'?ew? modi

 

 

twil ilu biex tikseb [3500 \ evalwazzjoni ?ieles] reali psikika, inti tista 'rarament tiltaqa f'din id-dinja. Twin Seoul jiltaqa u jse??u qawmien spiritwali minn dak il-mument, is-sensazzjoni hija differenti apparenti b?ala meta inti tiltaqa 'ma nies o?ra.

 

u mormija l-ego billi biex jippromwovu qawmien spiritwali, billi tferra l-avversarju u nnifsu ?emellati Seoul im?abba inkondizzjonata, l-ru? li tissepara l-avvanzi l-istadju biex issir wa?da huwa.

 

f'dan il-pro?ess, jista 'jikkaw?a bidla fil-kundizzjoni fi?ika. Jista 'jidher b?ala mqalleb fil-?in, imma dak ma jistg?u jitg?allmu jekk jitwettqu l-kaw?a fl-isptar. Jekk ikun hemm tali ?a?a, inti trid ta??etta wkoll li l-pro?ess ta 'qawmien spiritwali.

 

-jiltaqg?u sse?? fil-bidla ta 'l-ru? twin mal-qawmien spiritwali li jse?? f'dik sodisfatti bidla

 

?emellati f'Seoul spiss hija relatata mal

 

? ?ames sensi, tabil?aqq varji bidliet se jid?lu fil-kundizzjoni fi?ika. Per e?empju, inti tista 'tibdel l-ikel favorit, is-sens ta' affarijiet u tisma affarijiet li jixbhu jew ikollhom pre?edenti b'differenza, tibdel dwar il-?ames sensi f'?afna ka?ijiet.

 

? kondizzjoni fi?ika u li jiksru l-bilan? ispirtu

 

kultant jiksru l-kondizzjoni fi?ika u l-bilan? mentali minn din il-bidla. Wkoll huwa msemmi jew isiru irritata jew f'daqqa insomnja ming?ajr ebda ra?uni, huwa dak li jista 'jidher sew f'kondizzjoni ?a?ina min?abba l-qawmien spiritwali. Barra minn hekk, Dari u?ig? fil-gri?mejn u fis-sider g?alkemm mhix marda, b?al tisfir fil-widnejn u nuqqas t'aptit jista 'jkun ukoll jew dak li ?ara. Barra minn hekk, b?ala tali jew mi?mum dardir jew tnemnim fl-idejn u saqajn, mhuwiex xi ftit tista 'twassal mqalleb-?isem kollu aktar milli l-post ta' korp partikolari.
kollass ta '
? tikseb stramba kundalini sensazzjoni qawmien

 

kondizzjoni fi?ika fqira u l-bilan? mentali, spe?jalment Cundari Huwa qal li ji?u kkaw?ati minn dik l-esperjenza fuq ?ew? qawmien. Ifisser li coiling b?al serp jew Dragun huwa l-Kundalini, minn chakra li tifta? mill-qawmien, l-ener?ija permezz tal-ispina jiksbu l-sentiment li a?na tela coiling huwa Kundalini qawmien.

 

dan Kundalini ikkaw?at minn disturb tqanqil hija msej?a sindromu Kundalini, huwa komuni fid-dinja spiritwali hija li l-malfunzjoni hija kkaw?ata mill tqanqil.

 

qawmien spiritwali li jibda minn u jiltaqa
ru? twin tag?na li jista 'jitla' l-istadju mill qawmien spiritwali huwa inevitabbli sabiex jg?addu minn pro?ess fejn ?ew? erwie? saret wa?da. kondizzjoni fi?ika ?a?ina li jse?? sabiex tag?mel dan, inti tali li inti ser ji?ri. Kull min chakra esperjenzaw kundalini qawmien miftu?a, jista 'jkun it-tendenza issir dejjem aktar dg?ajfa.

 

billi tmur jirrepetu tali qawmien spiritwali, se tkun tista 'tmur up pass wie?ed fuq il-palk biex issir wa?da sin?erament im?abba l-ru? ?emellati.
Billi jmorru biex jirritorna Ri, se tkun tista 'tmur up pass wie?ed fuq il-palk biex issir wa?da sin?erament im?abba l-ru? ?emellati.
Billi jmorru biex jirritorna Ri, se tkun tista 'tmur up pass wie?ed fuq il-palk biex issir wa?da sin?erament im?abba l-ru? ?emellati.