Aura prasme ir susitikimas susitikti dvyn? Seulas

▼ (juda paspaudim?) ?i punkto

 

puslapis yra aura, kad atitinka dvigub? siel?? Siekiant tarpusavyje traukia sieloje i?braukiant
fiksuot? koncepcij? lengvai ?lugti trap?s santykiai su
dviej? Seulo CHECK
Dvivietis siela tapo dar ?mogaus tikra [3500 \ Nemokama vertinimas], kad ai?kiaregiai i? gauti b?das

 

 

seniai padalinta siela, neb?tinai gyventi visada tas pats ?is pasaulis ir u?daryti aplinka Nr. Tik?tina, kad atitikt? dvyn? siel? niekada didelis, bet gali b?ti ne kad norint patenkinti susitikti. Kai susiduria su

 

dvyn? siel?, yra ?trauktas prasm?. Jis iki ?iol Ego buvo gautas gyv?j? gyvenim? ir stereotipus, taip pat liudijo patirt? ankstesniame gyvenime ?aizdos, yra i?sklaidyti. ?ie dalykai bus u?kirstas kelias dviej? siel? susiliejim?. Kaip rezultatas, mes esame ?iame pasaulyje yra taip pat gali b?ti ne tas atvejis sintez?.
kad ?
dviej? Seulas sintez?s, jums reik?s tarpusavyje vienas kit? traukia ne sielos lygmenyje. Suprantu j?, gauti i? did?iulio laim?s jausm?, yra i?leid?iami i? t? sugauti save pa?alinant nenaudingas koncepcij?, tai svarbu pagauti vienas kito energijos auk?to lygio. Kai kurie i? aura susitikti

 

dvyn? siel?? Kai susiduria su
dvyn? Seulas, ji sako, kad tur?ti tok? ?enklas.

 

? meilu?is ar artimas draugas, ?eima ir skyrybos daugeliui

 

metus pa?in?i? tur?ti meilu?io ir geriausias draugas, kai santuokos nutraukimo svarbios ?eimos ir ka?kaip, j?s norite paragauti gana skausming? jausm? mano gyvenime. Tokiu b?du atskirti, pavyzd?iui, drebulys gyvenim?, buvo lygiosiomis susitikti su dviej? sielos likimas.

 

? prarasti tai, kas buvo aistra

 

toki? kaip, pavyzd?iui, neb?ra ir toliau prarasti darb?, buvo sunku jausti verta gyventi, taip pat sportas, kuris buvo implantuoti nukent?j?s dirbti, didelis kai yra renginys su praradimo prasme, galite dvivietis Seulas pasirodo prie?ais akis kaip ten kas bus j? remti. Sama ?

 

sienos ? gyvenimas ir mirtis Kriz?s

 

labai nelaimingas atsitikimas arba liga, kai d?l, net jei ji yra klajojo per vien? pasienio gyvenimo ar mirties patirtis, yra viena i? aura, kuri atitinka dvigub? siel?. Po nepaprast?j? pad?t?, kad siela dings i? ?io pasaulio, jis taip pat bus b?ti suvokiami kaip kit? siela yra koncert?.
siekiant
dvi sielos susitikimus siekiant
stereotipus abipusiai traukia sielos pa?alinti skardin?, b?tina pa?alinti sukaupt? fiksuot? koncepcij? ir ?? pasaul?, kas buvo, ve?an?i? ? ankstesn? gyvenim?. Kai skausminga patirtis gyvenime yra pirmtakas patenkinti dvyn? Seulas, i?sklaidyti toki? s?vok? ir ?br??im?, jis gali pabusti i? u? gyventi sielos liekan?.

 

dviej? Seulas ir procesas gal? lydym? yra ne tik niekada nebus laimingas, ateina didelis i?bandymas. Ta?iau pirmoji vieta vienos sielos yra padalintas ? dvi dalis, nes yra i?mokti ?veikti nema?ai i???ki?, jis sako, kad skausmingas taip pat b?tina tam, kad siela taip pat gr??ta ? vien?.