Dvivietis Seulas ir varg?? fizin? b?kl?

Dvivietis Seulas kuris yra padalintas ? du b?dus

 

 

seniai gauti [3500 \ Nemokama vertinimas] tikras psichinis, galite re?iau susidurti ?iame pasaulyje. Dvivietis Seulas susiduria ir atsirasti dvasin? pabudim? nuo to momento, jausmas skiriasi ai?ku, kaip tada, kai j?s patenkinti kitus ?mones.

 

ir i?mesti ego skatinti dvasin? pabudim?, pilant var?ov? ir pats dvynys Seulas bes?lygi?k? meil?, siel?, kad atskirti avans? etap? ir tapo vienu ji yra.

 

?iame procese, gali sukelti fizin?s b?kl?s poky?ius. Tai gali atrodyti kaip nusiminusi tuo metu, bet k?, negali su?inoti, ar prie?astis b?ti atliekami ? ligonin?. Jei yra toks dalykas, j?s taip pat turi sutikti, kad dvasinio pabudimo procese.

 

susitikimas vyksta ? dviej? sielai su dvasinio pabudimo, kuri atsiranda, kad poky?i? susitiko

 

dviej? Seulas poky?iai da?nai yra susij?s su

 

? penkis poj??ius, i? ties? ?vair?s poky?iai ateis ? fizin?s b?kl?s. Pavyzd?iui, galite pakeisti m?gstam? maist?, jausm? dalyk? ir i?girsti dalykus, kurie atrodo kaip arba tur?ti Ankstesnis skirtingai, j?s pakeisite apie penki? poj??i? daugeliu atvej?.

 

? fizin? b?kl? ir sulau?yti dvasia pusiausvyr?

 

kartais sulau?yti fizin? b?kl? ir psichin? pusiausvyr? d?l ?io pakeitimo. Taip pat jis yra nurodytas arba tampa sudirgusi ar staiga nemiga be jokios prie?asties, yra tai, k? galima pamatyti ir blogos b?kl?s, d?l dvasinio pabudimo. Be to, dari gerkl?s ir kr?tin?s, nors ne liga, pavyzd?iui, spengimas ausyse ir apetito stoka taip pat gali b?ti ar kas atsitiko. Be to, kaip toks, arba vyko per pykinimas ar tirpimas rankose ir kojose, tai n?ra ma?ai, gali sukelti nusiminusi vis? k?n?, o ne konkretaus k?no svetain?je.
i?
sutraukti ? gauti keist? jausm? kundalini pabudimas

 

prastos fizin?s b?kl?s ir psichin?s pusiausvyros, ypa? Cundari Jis sako, kad sukelia tos patirties per du pabudimo. Rei?kia, kad coiling kaip gyvat? ar drakonas yra Kundalini, i? Chakra atidaryti iki pabudimo, energijos per stuburo gauti jausmas, kad mes pakilo ? coiling yra Kundalini pabudimas.

 

tai Kundalini sukelia susijaudinimo sutrikimo vadinama Kundalini sindromas, yra paplitusi dvasinio pasaulio, kad gedimas sukelia susijaudinim?.

 

dvasinis pakilimas, kuris prasideda nuo ir patenkinti m?s?
dvyn? siel?, kuri gali pakilti etap? dvasinio pabudimo yra nei?vengiamas, siekiant pereiti per proces?, kuriame dvi sielos tampa viena. Prasta fizin? b?kl?, kuri atsiranda, siekiant tai padaryti, taip, kad j?s ketinate atsitikti. Kiekvienas, kuris ?akra patyr? kundalini pabudimo atvira, gali b?ti tendencija tampa stipresnis.

 

kreipdamiesi pakartoti tok? dvasin? pabudim?, gal?s eiti vienas ?ingsnis scenoje tapti viena nuo?ird?iai myliu dvyn? siel?.
Iki ketina gr??ti Ri, jis gal?s eiti vienas ?ingsnis scenoje tapti viena nuo?ird?iai myliu dvyn? siel?.
Iki ketina gr??ti Ri, jis gal?s eiti vienas ?ingsnis scenoje tapti viena nuo?ird?iai myliu dvyn? siel?.