Dvivietis Seulas etape penkt? etap? ir "atleiskite" yra

Realioje etape iki ai?kiaregiai [3500 \ Nemokama vertinimo], kad gauti b?das

 

 

dviej? siela sugr??o ? vien? i? originalo siela v?l, penktasis etapas, kai atleiskite are?tas kitai ?aliai, savo gal laikas i? naujo patikrina save.

 

du ?mon?s vienas kit? traukia stipriai, tarpusavio skauda, ??o a? myliu giliai, b?gikai b?go nuo santyki?, Chaser persekioti, ji yra valstyb?, kurioje protas sutrik?s, atitinkamai.

 

Ta?iau, siekiant dviej? sielos v?l susidurti, stipriai suri?ti, reik?s tarpusavyje pasveikinti dvasin? pabudim?. Nor?dami pabudus, ji turi ai?kiai problemas, nustatytas vienas nuo kito ?iuo metu.

 

Tokiu darb?, i?mesti ego, kad buvo kamuoja var?ov? ir save, b?tina perduoti iniciatyv? kiekviena siela. Kas tai padar?, yra atleid?iamas nuo praeities s?lyga meil?s, mes galime pilti bes?lygi?k? meil?. Be

 

 

penktasis etapas dviej? Seulo Runner ir med?iotojai yra

 

? 2 j? santykiai laikas dvasinio pabudimo tarpusavyje turi b?ti palikta Dievo, vadinamas dviej? santykiai visi liko Dievui j?s. Vienas prie kito, i?skyrus su toli, jis bus su kuriomis susiduria kiekvienas i? i???ki?, bet Dievas yra tod?l leiskite man dar kart? atkreipiamas kartu su gamta, kai j?s pasieksite dvasin? pabudim? tarpusavyje.

 

Ta?iau tik tada, kai b?gikas, jei kantriai laukti pasakyti, ar gr??ti ? pradin? med?iotojai, ne tas atvejis. Chaser kart? atsisak? manija b?gikas, j?s turite i? naujo patikrina, k? mano ?irdis ir siela yra tikrai ie?ko.

 

ir b?gikai, bandys pamir?ti prisiminti giliai meil?s i? Chaser baim?, supratau, kad ie?kau Chaser sieloje lygio, mes pasiduoti meil?s, kad n?ra Koe.

 

? 2 ?mon?s Med?iotojai, kurie buvo pab?gti ?

 

Runner sekti tokiu pa?iu b?du raid?, b?gikai lauks v?l sugr??ti ? pradin?, ta?iau b?tina didinti spoksoti save tuo tarpu. Ta?iau tam, kad tur?ti pakankamai padidinti savo, gali kai kurie ?mon?s galvoja, negali b?ti suvienyta su gana Runner.

 

Ta?iau du ?mon?s yra dviej? siela, mes ir toliau vystytis taip pat kiekvienoje. Kitaip tariant, pats laikas taip pat pasveikinti dvasin? pabudim? sustiprinti save pakankamai, jums netur?t? ten pereiti ?vyksta. Kitaip tariant, nors a? negaliu susijungti su b?gik?, a? ne pats b?ti kita ?alis taip pat preparatas yra pakankamas.

 

bes?lygi?ka meil? Tegul ? aplink penkt? etap?
yra ne tik ?inoti apie bes?lygi?k? meil?, kad pilamas ? dviej? sielos partijos, pilamas giliai meil? taip pat ? ?mones aplink, visi taip pat jums bus pra?oma atleisti. Meile, netrukus taps ?manoma sukelti Twin sielai rezonans?. Be skub?ti

 

, ?inant, kad du ?mon?s turi paklaus? savo sielos lygio kiekvienas, tur?tum?te leiskite v?l sudarytas kartu su du ?mon?s Diev?.
Penktajame etape, o ne tik ?inoti apie bes?lygi?k? meil?, pilamas ? dviej? sielos partijos, pilamas giliai meil? taip pat ? ?mones aplink, taip pat bus reikalaujama atleisti visiems. Meile, netrukus taps ?manoma sukelti Twin sielai rezonans?. Be skub?ti

 

, ?inant, kad du ?mon?s turi paklaus? savo sielos lygio kiekvienas, tur?tum?te leiskite v?l sudarytas kartu su du ?mon?s Diev?.
Penktajame etape, o ne tik ?inoti apie bes?lygi?k? meil?, pilamas ? dviej? sielos partijos, pilamas giliai meil? taip pat ? ?mones aplink, taip pat bus reikalaujama atleisti visiems. Meile, netrukus taps ?manoma sukelti Twin sielai rezonans?. Be skub?ti

 

, ?inant, kad du ?mon?s turi paklaus? savo sielos lygio kiekvienas, tur?tum?te leiskite v?l sudarytas kartu su du ?mon?s Diev?.