Aura vun Bedeitung an der stousse Brudder Liewerzirrhose ze treffen

▼ (bei engem klickt bewegt) d?s S?it vun der Paragraph

 

ass de Film koproduz?iert dass de Brudder S?il meets? Fir an d'S?il ze G?iges?itegkeet ugezunn der
fix Konzept Stoppen einfach vill br?cheg Relatioun mat
Brudder Liewerzirrhose CHECK
zu Zesummebroch Zwilling Soul gouf anere M?nsch ?ierleche [3500 Yen Free verbonn] ze R?tsel vum Deep vun Man?ier gespillt

 

 

laang virun der S?il ?nnerdeelt ass, onbed?ngt liewen ?mmer am selwechte d?ser Welt an enker ?mwelt nee. Et ass wahrscheinlech de Brudder S?il ni h?ich, ze treffen, m? datt kee fir k?nnen ze treffen treffen. Wann e

 

Brudder S?il zouf?lleg, do ass Bedeitung abegraff. Et ass, sou w?it EGO war am Liewen hunn Liewen a Stereotypen kritt, och d'Wonnen an engem fr?iere Liewen leiden Zeien, bis ?m ass. D?s Saache ginn der Fusioun vun zwou S?ilen verh?nneren. Als Resultat, ass mir an d?ser Welt g?tt et och net de Fall Fusioun k?nnen.
fir
Brudder Liewerzirrhose ze Fusioun, braucht Dir all aner all aner um Niveau S?il unzez?ien. Mierken se, e S?nn vun iwwerw?ltegend gl?cklech ze kr?ien, sinn aus deenen mech Ver?ffentlechung s?ier vun de Schiermer Konzept lee?n, ass et e wichtege der Energie vun all anere bei engem h?ijen Niveau ze verdreiwen. Verschiddener vun der koproduz?iert

 

Brudder S?il ze treffen? Wann e
Brudder Liewerzirrhose zouf?lleg, ass et gesot w?i en Zeechen ze hunn.

 

? W?iner oder Fr?nn, Famill a divorce zu

 

ville Joren W?iner a beschte Fr?nd ze hunn daten, wann Dir am wichteg Famill Scheedung an iergendw?i, w?ert w?llt Dir eng zimlech ustrengend Gefiller a mengem Liewen ze schmaachen. An d?sem Wee der Trennung, w?i d'Liewen verzweifelt, gouf mam Schicksal vun der Brudder S?il engem molen ze treffen.

 

? verl?ieren wat eng Passioun

 

war w?i, zum Beispill, net m?i weidergaangen der Aarbecht ze verl?ieren zu goufen schw?ier ze fillen W?ert wunnen, och e Sport, datt ze schaffen an der bless?iert implanted h?tt, grouss wann et en Event mat engem S?nn vum Verloscht ass, sch?ngt w?i et virun der Aen k?nnt dir Zwilling Liewerzirrhose deen him ?nnerst?tzt g?tt. Sama der Grenz vun

 

? Liewen an Doud W?ert diskut?iert

 

ganz Accident oder Krankheet w?inst vergr?isseren, och wann et d'Erfahrung vun virdrun duerch ee vun der Grenz Liewen oder Doud, ass eent vun de koproduz?iert dass de Brudder S?il tr?fft. Beim Staat Noutfall dass d'S?il aus d?ser Welt verschwannen w?ert, g?tt et och vun geduecht ginn sinn w?i aner S?il am Concert ass.
fir Brudder S?il huet fir
Stereotypen ze
G?iges?itegkeet an der S?il ugezunn gel?scht der k?nnt, ass et n?ideg de cumul?ierten fix Konzept an d?ser Welt ze l?schen wat an engem fr?iere Liewen ass Droen. Der wann der deet Erfahrung am Liewen e Virleefer ass de Brudder Liewerzirrhose ze treffen, fir ?m esou e Begr?ff an kraazt, k?int et vun der erwecht fir an d'Iwwerreschter vun der S?il ze liewen.

 

Brudder Liewerzirrhose an Prozess fir fusiounsf?eg ass just net ni gl?cklech ginn, k?nnt super ?preuve. Allerd?ngs ass d?i ?ischt Plaz vun eent vun de S?il an zwee gedeelt, well ze l?ieren ass eng Rei vun Erausfuerderungen ze iwwerwannen, seet et, datt deet et och fir n?ideg ass fir och d'S?il fir een ze prepar?ieren.