Zwilling Liewerzirrhose Etapp sechst Etapp als "?nnerstetzen" ass

Konfront?iert mat Trennung vun der v?ierter Etapp vun der real Saach [3500 Yen Free verbonn] ze R?tsel vum Deep vun Man?ier

 

 

Brudder S?il vun der B?hn ze kr?ien, er?m bei mech Protheesen zu t?scht dem f?nneften Etapp Dir bei enger Distanz ginn, et war d?i Z?it, datt zu geeschtege ?nnerstetzen soll hir eegen ze verbesseren. Der Z?it ze verzeien all Leit ronder?m net n?mmen de G?igner, vun der Fra L?ift Schloreen, w?ert Resonanz vun der S?il gesch?ien.

 

duerch de Prozess, ass et m?iglech ginn, fir der sechster Etapp virgoen, wat d?i n?chst Etapp ass. Op d?ser Etapp, misst den EGO Ausstig datt bis elo s?ier ass, k?nne mir op eng h?ich Stuf als Persoun klammen.

 

fir selwer net, iwerleen wat kann ouni froen fir zr?ck bis eng Persoun gemaach ginn, an meng krut vun Wourecht akzept?ieren, de Kierper an de S?nn komm, voller Energie e spirituellen ?nnerstetzen Begoe Dir w?ert gesinn. Wann et m?iglech

 

zu d?ser Etapp, an der Z?it vun der Trennung virgoen, d?i laang endured hunn, k?nnt dir op der leschter Etapp vir.

 

Am geeschtege

 

d?ser Etapp, datt d'L?ift vun

 

? Fra wann voll w?llkomm der ?nnerstetzen an all de Leit Ooffahrten matt, all EGO geheien ewech, datt aus der Erfahrung an W?ssen vun der Vergaangenheet kultiv?iert ginn ass, ass d'S?il de Geescht erw?cht ginn mir zu Man?ier weidergespillt. Dann, et ass net m?i m?iglech iwwert d'Saachen an de Gew?nn a Verloscht ze denken, g?tt et sou pour Fra L?ift fir all Leit.

 

do ass, et ass keen EGO, w?i et un Leit vun der Brudder S?il an entgoe gutt ze denken ass. Fir all vun den Evenementer, d?i an hiren eegene gesch?ien, akzept?iert an et huet sou vill w?i m?iglech ginn, an Verzeiung, an du kanns der L?ift hunn.

 

Dat ass, ech verstinn, datt Gott eng Manifestatioun ass, datt alles ze akzept?ieren w?ert F?ierung bruecht.

 

? alles akzept?ieren der neutral der

 

alles akzept?ieren, an esou just l?nks ginn zu der Natur ?m d?i Gott, huet op hir eege fir s?i Net traureg Saachen Rusubete, w?erten an neutral akzept?iert ginn. Et deet, datt bis elo, Gesiicht zu der Mauer souguer ouni verh?nneren, Dir et net m?i Angscht ze loossen selwer S?nn vu Gott an d'Universum Flucht haten.

 

Dat ass firwat, der Fra L?ift net zr?ck ze sichen w?ert f?heg sinn ronder?m ze sch?issen. L?ift engem neutralen gin g?tt eng komplett dorop Saach ginn, wann dir selwer do an Dr?imoment kann, Dir gebass gin ech der Resonanz vun der Brudder S?il Dir sidd geschw?nn ewech ze f?ieren. Wann

 

vum EGO ver?ffentlecht gouf kommen d?s Etapp ze
einfach ze ginn, et war schw?ier bis elo verschwannen, w?ert Dir vun EGO nodeems e bilden Iech w?i. Da w?ert, du festgestallt, datt hien souvill verschwannen op bis elo Gewunnecht ginn gemitterlech. Dat ass de geeschtege ?nnerstetzen am eigentleche S?nn vum Wuert.

 

hir eege verbesseren, wann et m?iglech ass, fir d?i ronder?m bewosst Fra L?ift ze versprach, Treffen vun der Brudder S?il ass waarden direkt an do.