Сент-эки жолу б?л?н?т Сеулмурун [3500 йен Free баа] психикалык реалдуу алуу ?ч?н, сиз азыркы д?йн?д? чанда болушу м?мк?н. Сент-Сеул, ошол учурдан тартып жана рухий ойгонушун пайда туш сезим башка адам...

чыныгы жол аркылууэгиз Сеул алуу [3500 йен Free баа] чындап жан бирине кошулуп ?ч?н, артта калган, жети этабы болуп саналат сыйкырчылык кылуу, т?рт?нч? этабы чындап эле оор мезгил болуп саналат бул бо...