Ejima Seoul ogbo nke at? ogbo d? ka a "nsogbu" b?

Ezigbo anwansi na [3500 yen Free nyochaa] inweta ?z?

 

 

ejima Seoul nzute, mkp?r? obi ga-n'itinyekwu na asaa nkebi d? ka ikpeaz? ukp?h?de b?r? otu. ? na-ar? a-aw? akpata oyi zutere ke akpa ogbo, ma ga-enweta a ime mm?? edemede, na-agh? nke ab?? ogbo jidere na ah?mah? na ihe ?m?ma nweela ke usen-?b?ch? nke e ji onye ? b?la ?z?, na-iro site ego e nwetara site imprinting ma ? b? na m na-eche nchegbu ma ? b? obi ab??.

 

na ?z? ogbo b? nke at? ogbo. Mgbe a na ogbo, ? t?furu at?fu na ego na e mep?tara ruo ugbu a, ma i nwere ike ime ihe na-ahap? mkp?r? obi na-ad?ta onye ? b?la ?z? b? isi. Ot? ? d?, n'ihi na nd? ah? e mere ihe wutere site gara aga ?h?nanya ah?mah?, ?hap? ak? ego si ah?mah? b? na nn?? egwu, a ga-enwe ike kar?.

 

Ya mere, ? ga-ab? a-ewute na b?gh? kpamkpam t?fuo na ego ? b?la ?z?. Nke a b?kwa a ule nke e amanye iji mkp?r? obi na-agh? otu na n'?z? ime mm?? kpamkpam anya, n'ezie ejima Seoul aghagh? imeri a niile b? na any? enwegh? ike na-agh? otu.

 

na a ogbo na-esonyere a nnukwu ihe mgbu, ma olee ot? a ga ma na-aga na-al? ?g? na ego mgbe. N'?b? echiche nke ?h?nanya nke

 

adabere na ya, na

 

at? ogbo nke nkukota na-emekpa ?h?nanya nke

 

? gara aga nhazi na-ad? na ejima mkp?r? obi, site n'oge gara aga ?h?nanya ah?mah? nke onwe ha, nke ahutara na nke ab?? ogbo nchegbu na, mgbe ah?h? na obi ab?? na nd? ?z?, ga-ag?nah? nd? ?z? nwere ike ghara idi na-ata ah?h?. N'ihi ya, anya nke ?h?nanya ad?gh? ?h?nanya nke ejima mkp?r? obi, ? b? nd? nke na-amanye onwe ya ?gbaso ?f?d? ?n?d? ? b?la ?z?, ma-eduga na-agagh? aj? nd? ?z? site ziri ezi na ?n?d?.

 

Ot? ? d?, kama nke gara aga ?n?d? ?h?nanya na-at? ogbo, ? emee mara n'anya onye unconditionally. Ya mere, ah?mah? ot? na n'oge gara aga, echiche nke ?h?nanya nke ageme disposable Ma Na d? mkpa.
echiche mep?tara na

 

gara aga ?h?nanya ah?mah?
? nchegbu na kwa ejide elu doro anya ikukota na nd? ?z?, ? na-ad?gh? mfe t?fuo. Nchekas? na obi ab?? na-ab?a site na nke a echiche, na-at? ogbo ga-ibu na ibu. Mgbe ah?, agagh?kwa ?n?gide na-enwe nkw?si ike nke mmet?ta uche, ? ga-ad?kwa onye na ?t?t? ugboro ikukota.

 

n'agbanyegh? ot? a na-egbu mgbu ?n?d?, ka mmad? ab?? na-ad?ta onye ? b?la ?z? na-ike ga-an?gide na tryst. Na nd? ?z? okwu, iji izute mgbe ejide a ok? ah?h? na-ab?a site nchegbu na obi ab??, ? na-ad?gh? gbap?-ata ah?h?.

 

ejima mkp?r? obi site na nke a ogbo na
nke at? ogbo ka nkewa nke ogbo, ga-amanye ok? mkpagbu. ? b?r? na ? d?gh?zi ihe ego nke ruo ugbu a, a ga--mep?tara na-emegide ejima mkp?r? obi nnukwu agha. The ?z? nke a na ogbo, nkewa nke ogbo a na-eche.

 

Ot? ? d?, ibe welie onye ? b?la ?z? mgbe a nkewa, ma ? b?r? na ? maara eziokwu na e nwere a na-ch?r? iji tufuo ihe ego, any? nwere ike n? ngw?s? nke ogbo. Olee ot? ? p?r? idi oge a ga-ab? ihe d? mkpa.
Na n'ala, ? ga-amanye ok? mkpagbu. ? b?r? na ? d?gh?zi ihe ego nke ruo ugbu a, a ga--mep?tara na-emegide ejima mkp?r? obi nnukwu agha. The ?z? nke a na ogbo, nkewa nke ogbo a na-eche.

 

Ot? ? d?, ibe welie onye ? b?la ?z? mgbe a nkewa, ma ? b?r? na ? maara eziokwu na e nwere a na-ch?r? iji tufuo ihe ego, any? nwere ike n? ngw?s? nke ogbo. Olee ot? ? p?r? idi oge a ga-ab? ihe d? mkpa.
Na n'ala, ? ga-amanye ok? mkpagbu. ? b?r? na ? d?gh?zi ihe ego nke ruo ugbu a, a ga--mep?tara na-emegide ejima mkp?r? obi nnukwu agha. The ?z? nke a na ogbo, nkewa nke ogbo a na-eche.

 

Ot? ? d?, ibe welie onye ? b?la ?z? mgbe a nkewa, ma ? b?r? na ? maara eziokwu na e nwere a na-ch?r? iji tufuo ihe ego, any? nwere ike n? ngw?s? nke ogbo. Olee ot? ? p?r? idi oge a ga-ab? ihe d? mkpa.