Ejima Seoul at?mat? (anya na n'ime n'elu) na ot? ch?ta?

Ezigbo ?z?

 

 

ejima Seoul nweta [3500 yen Free nyochaa] ka anwansi b? ?n?d? nke ihe b? na mb? otu nke mkp?r? obi na-kewara ab??, ? b? ihe ya na-ekwu okwu, d? ka ?kara nke ahu. ? b? obere izute a ejima mkp?r? obi, ma ? b?r? na i nwere ike izute ma ? b?r? na, ga-ebuso a iju mmet?ta site na oge.

 

na d? ka ?n?gide na-mmek?r?ta nd? ?z?, nke m ga-aga n?r? ?t? na-enwegh? mmet?ta tupu. ? b?r? na ejima na Seoul nwekwara ak?k? nke synchro na g? anya na n'ime-ebup?ta, e nwekwara a kpamkpam d? iche iche ak?k?. ? b?r? na ?p?

 

nd? at?mat?, nd? mmad? na-zutere now ejima Seoul ka ga Ikeru merela agadi ogbo maka mkp?r? obi na-agh? otu ?n?, nd? mmad? izute site ugbu a na-ad?r? g? mfe ?ch?ta ya edidu Xiang.

 

ejima mkp?r? obi nke at?mat? na esi ach?ta, na
nkwenye usoro Ya mere, ihe b? at?mat? na esi ach?ta nd? d? na ejima mkp?r? obi. Ebe ? b? na

 

ejima mkp?r? obi na-na-ike d?tara mgbe o zutere

 

? b? na ya counterpart, na onye ? b?la ?z? na-ike d?tara mgbe any? zutere na nke mb?. ? b? a mmet?ta d? ka ?h?nanya na mb? n'anya, ma ike-gh?tara d? ka ihe d? ok? ?n?n? na m b?gh? nn?? n'anya.
2 nd? mmad?
? synchro ?n?ego b? elu

 

ejima Seoul, b? nke ukwuu mgbe omume na-eche echiche ka synchro maka b? otu mb?. Ma ? b? site ohere efehe n'ime mgbe m na-eche nke nd? ?z?, ma ? b? ka ije?kw? nke nri na mkpar?ta ?ka b? otu, d? ka ma ? b? na-eche echiche na otu ihe n'otu oge, ?r?ba synchro eme otu mgbe ?z?.

 

? ?gw? ejima mkp?r? obi na ? maara na-ab?gh? b? mgbe

 

1 otu mkp?r? obi, onye b? nke a nwere ike oyiyi ah? yiri nke ah?, na eziokwu b? na ? b? mgbe nd? na-ab?gh?. naan? ?z?kwa si d? iche iche na-etolitewo gburugburu ebe obibi, na-ad? na-emegide ak?k?. Ot? ? d?, b? otu n'ime at?mat? nwere ike na-anabata a iju ?b?na na na ?k?.

 

 

 

ejima mkp?r? obi, mgbe ?f?d? ka ichughachiazu oge, ma ? h?r? n'anya nke ukwuu ka maara onye ? b?la ?z?, na na ?gw? b? nn?? nd? na-ab?gh?, na mmet?ta na-abawanye na-ach?gh? ka ida party si n'oge gara aga site, o nwere ike ichughachiazu onye ? b?la ?z? n'oge ah?. ?z?kwa na-omume na-at? d? ot? ah? a mgbu n'ad?gh? mkp?r? obi mate, ? ga-ab? otu ak?k? nke ejima mkp?r? obi nke mmek?r?ta.

 

? ? d?gh? ah? ap?tagh? na e nwere ?t?t?

 

n'ozuzu anya-myiri na yiri, ma ? b? na ?f?d? na nke ak?k? ah? nd? yiri. Ka ihe at?, aka na ?kw? nke ?d?, ?f?d? nke ak?k? nke ihu, d? ka a ahumachi ma ? b? akara omumu nke ebe. Ke adianade do, ? b?r? na p?kwara h?r? nke yiri ?gw? nke ntutu isi.

 

nwekwara ma mkpa
ejima mkp?r? obi nke at?mat? iji merie ihe isi ike, ? ga-ab? a nnukwu nt?zi-aka nke mgbe na-ah? na onye. Mmek?r?ta d? n'etiti nd? mmad? na ?gw? nd? a na-egbu mgbu na n'oge ah?, ma ? d? mkpa gafere ya gaa ? b?la ?z? na-ewelite ? b?la ?z?.
? b? na ?f?d? na nke ak?k? ah? nd? yiri. Ka ihe at?, aka na ?kw? nke ?d?, ?f?d? nke ak?k? nke ihu, d? ka a ahumachi ma ? b? akara omumu nke ebe. Ke adianade do, ? b?r? na p?kwara h?r? nke yiri ?gw? nke ntutu isi.

 

nwekwara ma mkpa
ejima mkp?r? obi nke at?mat? iji merie ihe isi ike, ? ga-ab? a nnukwu nt?zi-aka nke mgbe na-ah? na onye. Mmek?r?ta d? n'etiti nd? mmad? na ?gw? nd? a na-egbu mgbu na n'oge ah?, ma ? d? mkpa gafere ya gaa ? b?la ?z? na-ewelite ? b?la ?z?.
? b? na ?f?d? na nke ak?k? ah? nd? yiri. Ka ihe at?, aka na ?kw? nke ?d?, ?f?d? nke ak?k? nke ihu, d? ka a ahumachi ma ? b? akara omumu nke ebe. Ke adianade do, ? b?r? na p?kwara h?r? nke yiri ?gw? nke ntutu isi.

 

nwekwara ma mkpa
ejima mkp?r? obi nke at?mat? iji merie ihe isi ike, ? ga-ab? a nnukwu nt?zi-aka nke mgbe na-ah? na onye. Mmek?r?ta d? n'etiti nd? mmad? na ?gw? nd? a na-egbu mgbu na n'oge ah?, ma ? d? mkpa gafere ya gaa ? b?la ?z? na-ewelite ? b?la ?z?.