Ejima ike ?l? di na nwunye na Seoul, nwekwara na-eje ije a iche iche nd?

Mmek?r?ta d? n'etiti nd? ejima mkp?r? obi b? ezigbo akara aka nke nd? ?z? na-ad?ta usoro

 

 

inweta [3500 yen Free nyochaa] ka anwansi ad?chagh? naan? b?chagh? kegide n'?wa a.

 

n'ezie, n'ihi na ? na-eme ka uche izute ?r? ebube n'?wa a, ?h? emecha gara a nwa oge nkewa, ? b? na-mgbe na-eduga n? al?mdi na nwunye. Ot? ? d?, ? d?gh? onye na-ekpebisi ike, na-am?ba nke onwe ha onye ? b?la ?z?, b? ihe gaa na ?d?ghachi na usoro iheomume nke uto nke mkp?r? obi.

 

Ot? ? d?, mmad? ab?? b?gh? iji h? site nkewa, ? ga-eweta ikpe na-eje ije a d? iche iche n? nd?. Nke a b?, nd? iro ap?tagh? b?gh? a ejima mkp?r? obi, ma any? kwes?r? iche na ke izute nd? ?cha nke iji ike jik?? na ?wa a. Ke adianade do, iji ejima mkp?r? obi b? n'ezie otu, aghagh? imeri bukwanu gbakee. ? b?r? na ? na-ap?gh? ikpochap? ya, ? es?mde emebibegh? nkewa enwegh? Soitogeru a nd? na al?mdi na nwunye. Na

 

ejima Seoul

 

ejima Seoul ad?gh? mma na-kegide mere
? 2 nd? mmad? na-kegide ike, nke a na-kegide ka m zutere aka na mkp?r? obi ya b?r?, 2 nd? mmad? -kegide a ga-at?le ka a mere d? ka mkpebi Chineke na ? b?gh? nd? kas? mma. ? b?gh? na-at? anya ka mma ? b?la ?z? site ?b? ?n?, ma ? b?r? na ? gagh? na-kwup?ta ezi obi ?t?, eke ya ga-akwa ejima mkp?r? obi.

 

? na iji gh?? ma

 

ejima Seoul na otu na kwa anya maka nd? ?z?, t?fuo onwe onye na-eche nan? echiche na echiche site na ?t?t? nkebi, ? ga-mkpa-enye adabere n'ihe ?f?d? ?h?nanya. Ya mere, ? p?r? ?dabere na nd? ?z? ?b?na ma ? b?r? na ihe onye ? b?la ?z? na-ad?ta onye ? b?la ?z? na-ike, d? ka ma ? b? olileanya na ?k?re ebe ahu nke b? ezugh? nke onwe ha, mmad? ab?? na-ach? a na onye ?t? ?l?l? na ?ch? ?d?mma onwe ga-amanye ije a d? iche iche n'?z? . The ak?k? nke m na-ach?gh? ?h?

 

? Ebe ? b? na

 

ejima Seoul kewap?ta mb? otu n'ime mkp?r? obi nke na quagmire anya, ? na-ekwu na nke ah? b? ?n?n? ya, d? ka e yiri na onye ?z? nke ha. N'ihi nke a, ? p?r? ?h? mgbe ?f?d? onwe m na m na-ach?gh? ?h? nd? ?z?. Ke adianade do, ebe ? b? na ? na-ah? b? na o nwere nd? na-ab?gh? ak?k?, na-ad? mgbe nd? na-eduga a quagmire agagh?kwa ibu ?h? na ak?k?.

 

Ozugbo ? na-enwe a nkewa enwegh? edu nd? ka al?mdi na nwunye na nd? na-iyi a
ma ? b?r? na ejima Seoul t?lee na a b? ikpe aka na mkp?r? obi, ? ga-at? mgbu, d? ka oge na-ad?wa mkp?r? obi. Ke adianade welie mkp?r? obi n'ihi na ? b? na-a na-agba ?m? na trauma nke scratches na ?wa a na-ebughar? a gara aga nd?, ? p?r? ?b? na-egbu mgbu.

 

ot? ah?, ihe niile b? nsogbu nke na hone mkp?r? obi. Nke a na mgbe na-aga site gbakee b?, uche na ? na-?b?na ma ? b?r? na mkp?r? obi b? nso ka elu-ak?k? d? ka e nwere a nkewa nke ejima mkp?r? obi, na-eto eto ibu na mmad?.