Aura nke p?tara na zutere izute ejima Seoul

▼ (na-akp? akp? na a click) nke a na peeji nke nke paragraf

 

b? AURA na-ezuk? ejima mkp?r? obi? Iji kiet eken na mkp?r? obi wep?
ofu echiche mfe daa kenkuwa mmek?r?ta
ejima Seoul CHECK
Ejima Soul gh?r? mmad? ezi [3500 yen Free nyochaa] ka anwansi nke inweta ?z?

 

 

ogologo oge gara aga kewara na mkp?r? obi, b?chagh? nd? mgbe niile na otu a ?wa na nso gburugburu ebe obibi ? d?gh?. ? b? na o yiri izute ejima mkp?r? obi mgbe elu, ma nwere ike ? b?la na iji izute izute. Mgbe izute a

 

ejima mkp?r? obi, e nwere g?nyere p?tara. ? na-, ot? anya ego e nwetara ke nd? nwere nd?, na stereotypes, na-?m? ?ny? ahuhu a gara aga nd?, b? ?b?h?. Ihe nd? a ga-egbochi an? na nke mkp?r? obi ab??. N'ihi ya, any? na-na ?wa a e nwekwara ike ?b? ikpe an? na.
iji
ejima Seoul na an? na, ? ga-mkpa ? b?la ?z? na-ad?ta ? b?la ?z? na mkp?r? obi lar??. Agh?ta ya, na-a echiche nke kar?r? obi ?t?, na-at?hap? nd? na-ejide onwe m site n'iwep? abagh? uru echiche, ? b? a mkpa ijide ike nke onye ? b?la ?z? na a elu lar??. ?f?d? n'ime AURA izute

 

ejima mkp?r? obi? Mgbe izute a
ejima Seoul, ya kwuru ka nwere nd? d? ot? ihe mgba?m?, nabatakwa.

 

? n'anya ma ? b? ezigbo enyi, ezin?l? na ?gba al?kwagh?m na

 

?t?t? af? na-akpa nwere n'anya na enyi kas? mma, mgbe ? na-agba al?kwagh?m na mkpa ezin?l? na n'?z? ?f?d?, ? ga-ach? n?r? ?t? a p?tara na-egbu mgbu mmet?ta n? nd? m. N'?z? d? ot? a na nkewa, d? ka n'ikwe nd?, kemgbe a Olee izute na akara aka nke ejima mkp?r? obi.

 

? ida ihe a ahuhu

 

d? ka ihe at?, agagh? an?gide ida ?r? iji ndidi ike na-eche d? ?t? obibi, na-egwu egwuregwu ah? a k?nyere n'ime nd? mer?r? ah? na-ar? ?r?, nnukwu mgbe e nwere ihe omume na a mfu, i nwere ike Ejima Seoul egosi n'ihu anya d? ka e nwere onye ga-akwado ya. Sama ?k?-ala

 

? ?nw? na nd? Bailout

 

nn?? na mberede ma ? b? ?r?a mgbe ruru, ?b?na ma ? b?r? na ? b? ah?mah? nke na-awaghar? awaghar? site na otu nke ?k?-ala nd? ma ? b? ?nw?, b? otu n'ime AURA na-ezuk? ejima mkp?r? obi. N'elu steeti mberede na mkp?r? obi ga-ap? n'anya si n'?wa a, ? ga-emekwa d? ka ?z? na mkp?r? obi b? egwu.
iji
ejima mkp?r? obi encounters iji
stereotypes kiet eken na mkp?r? obi wep?r? ike, ? d? mkpa iji wep? akwak?ba ofu echiche na ?wa a ihe e ebu na a gara aga nd?. The mgbe na-egbu mgbu na ah?mah? n? nd? b? a precursor izute ejima Seoul, ndinam ?b?h? d? ot? ah? a echiche na scratches, o nwere ike iteta nke maka nd? na foduru nke mkp?r? obi.

 

ejima Seoul na usoro maka fusing b?gh? naan? gagh? enwe obi ?t?, na-ab?a ok? gbakee. Ot? ? d?, nke mb? nke onye nke mkp?r? obi na-kewara ab??, n'ihi b? ?m?ta imeri ?t?t? nsogbu, ? na-ekwu na-egbu mgbu ? d?kwa mkpa iji maka nkpuru-obi-alaghachikwuru onye.