Ejima Seoul ogbo asaa ogbo d? ka "kwek?r? (Reunion)" b?

Ezigbo ?z?

 

 

mgbe nweta [3500 yen Free nyochaa] ka anwansi, mmad? ab?? b? nd? na ?ba ha nwere onye ? b?la ?z? iji merie isii ejima mkp?r? obi nke nd? na ogbo na-abanye a ime mm?? edemede, ok? ? b?awo nweta a echiche nke obi ?t? ?b?p ke ike. Na b? nke asaa ogbo b? nke ikpeaz? n'ime welcome.

 

b?gh? onye naan?, ab?? malitere ?w?kwas? adabere n'ihe ?f?d? ?h?nanya b?kwa gburugburu, ? d?gh? ama egwu ihe. Ozugbo ? na-eru a na ogbo, onye ? b?la ?z? r??r? maka onye ? b?la ?z? kar?r? nke ego, ? ga-ach? izute a ogologo oge.

 

na a ogbo, ? na-agh? onye na-search nke ?z?, i nwere ike na-eche na ? d? nd? iji kwek?r?. Mgbe ah?, na nkwenkwe b? na n'anya onye ? b?la ?z? n? siri ike, ? na Sarakedase eziokwu nke m d? n'ile anya t?fuo na ego.

 

2 nd? mmad? nke ume w?sara adabere n'ihe ?f?d? ?h?nanya nd? nke ejima mkp?r? obi na ihere na

 

isii ogbo

 

? adabere n'ihe ?f?d? AER nyere a ?h?nanya mmek?r?ta na-gburugburu obi ?t?, ihe niile na-agbaghara ka ma na-, ab?? nke mkp?r? obi na-akpata a resonance, ? ga-enwe ike iji na-ad?ta ?z?. Na mgbe ? na-egwu a ?d?ghachi, any? na-enwe mmek?r?ta na ike na-eji ejiji na-enye ima unconditionally ka nd? ?z?.

 

oge a, gh?tara na ha na mmek?r?ta ha b? a ejima mkp?r? obi d? ns? nke e mere site na Chineke, any? na-agh?ta na e a nkek? siri ike. Na o ruru a na ogbo, ? ga-niile Chineke na eluigwe na ?wa na-g?ziri ag?zi. Mgbe ah?, ihe d? iche iche mmad? ab?? na-enwe obi ?t? na e nyere, ? nwere ike na-eche ihe kas? mma nke obi ?t?.

 

? b?gh? naan? onye iro b? a

 

ejima Seoul nwekwara gburugburu nd? mmad? na-enye ekele na mmet?ta ?h?nanya, mmad? ab?? na ? na-ekwe omume na-n'anya ezi obi na-enwe gburugburu nd? mmad?, ?h?nanya na-gburugburu b?gh? naan? onye ? b?la ?z? ? ga-aw?nye n'?ba. E na-, ise ma ? b?r? na mmad? ab?? na ? ga-ekele a na-jubigakwara ?k? niile mmezi ka m gwara ?wa. Na-enwe obi ?t? na gburugburu, ab?? nke obi ?t? ga-ab?a n? njedebe. Nke s?

 

, ap?tagh? na anw? anw? na-aga ugbu a na-ebi nd?, ga-gaa a d?gas? iche iche nke siri ike. Ot? ? d?, na-akwado onye ? b?la ?z? onye ? b?la ?z? na-dike ike nke ?h?nanya na mmad? ab??, na ike na-enweta nkwado site na nd? mmad? gburugburu, o kwes?r? Ikeru nwekwara merie ike ihe.

 

N'ihi ya mkp?r? obi ab?? na-eme ememe a asaa nz??kw? nke _X000D_ ikpeaz? agh? full, ejima Seoul egwuri a n'otu, na-enwe ike mezue ah? mkp?r? obi iru ime mm?? d? nn?? elu ogbo Xiang. Na otu ?kara nke mkp?r? obi na a na-ach? ruo ugbu a, ? nwere ike na-emezu akpatre mbu.

 

gbagote ebe a, ? ga-aga site na a ?n? ?g?g? nke ?nw?nwa. The ?z? b? n'?z? ? b?la a ewep?gh?, ? ga-mere ihe wutere. Ot? ? d?, ? na-eche na usoro ruo onye ? b?la ?z? na-ekele ezigbo agbat?, akasiakde idemfo ke otu onye ogbo, ? d? mkpa na-aga ab? mkp?r? obi g?.
Kama, ? ga-mere ihe wutere. Ot? ? d?, ? na-eche na usoro ruo onye ? b?la ?z? na-ekele ezigbo agbat?, akasiakde idemfo ke otu onye ogbo, ? d? mkpa na-aga ab? mkp?r? obi g?.
Kama, ? ga-mere ihe wutere. Ot? ? d?, ? na-eche na usoro ruo onye ? b?la ?z? na-ekele ezigbo agbat?, akasiakde idemfo ke otu onye ogbo, ? d? mkpa na-aga ab? mkp?r? obi g?.