Ejima Seoul ogbo akpa ogbo na "ude (nzuk?)" b?

Ejima Seoul onye nke mkp?r? obi na a ezigbo ?z?

 

 

gara aga nd? iji nweta [3500 yen Free nyochaa] ka anwansi na-kewara ab??, a na Dell ?m?ta nke njem iji welie ? b?la. Ejima Seoul ma kemgbe na ? na-emekar? kewara ab?? ikom na nd? inyom, ? na ihe mere kwuru na-ab? kar?s?a ?m?ta banyere ?h?nanya nke nd? ikom na nd? inyom.

 

ejima Seoul, ma ? b? na-ebi nd? n'otu oge mgbe mgbe, maka oke e b? na-emeghe, d? ka gburugburu ebe obibi na af?, izute, ma ihe gbasara nke puru b? mma ala n'ihi na, na izute d? ka ad?kar?gh? obi n'?wa a Ee, ?. Encounters

 

ejima mkp?r? obi, mkp?r? obi site mgbe asaa nkebi site management nke eluigwe na ala na-agbal? ?b? onye. Mgbe ejima mkp?r? obi na-zutere, mkp?r? obi b? mgbe n'isi nd? ?l? ?wa na-agh? otu, any? mkpa ime mgbanwe mgbe ogologo oge nke oge na ogbo ka ?laghachi na mb? otu ala.

 

b? nz??kw? mb? nke ogbo "ude (nzuk?)" e mgbe kwuru na-ab? nd? na-n?r? ?t? na ime mm??.

 

ejima Seoul na zutere

 

? mkp?r? obi b? ike ase n?r? ?t? na mmet?ta siri ike mgbe, mgbe m zutere na

 

ejima mkp?r? obi na-echeta ???, na maara nke ?ma ya edidu, ma nzuk? mb?. Mgbe any? zutere, ka nke a na-okodomo nostalgia, d? ka e mgbe zutere ?b?na tupu, na mmet?ta b? ufiop uche kama ihe d? ka n'?z? ?f?d?. N'ihi ya, anya ogologo zutere ?kara nke ah? ? b?gh? ??? nke ? p?tara na m ga-egosi na dum n'elu.

 

? mgbe zutere

 

ejima Seoul ndis?n gburugburu na search nke-?z?, nke ?z? n'ak?k? a ga-ekwu kar?a mgbe m zutere nd? ?z? n'?z? doro anya d? iche iche mmet?ta na-agbaba. Ap?gh? ?ch?kwa na mkp?r? obi na-ad?ta onye ? b?la ?z? na-ike na ha onwe ha, mgbe ?f?d?, n'ihi na Tsuppashi 'na-ach? a onye, ??na mp?ta nke nd? mmad? na gburugburu ebe obibi mgbe ya edinam E nwekwara ndis?n. Na

 

? m?r? anya ala

 

akpa ogbo, na mkp?r? obi nke onye ? b?la ?z? b? m?r? anya ala. Mkp?r? obi na onye ? b?la ?z? ma na-agh?ta onye ? b?la ?z?, any? na-aga ? b?la ?z? na-am?ba na ?kwa nke mkp?r? obi. Ya mere, na ? b? agha site a uche ? d?gh? ot? Aragai n'ime onwe ha.

 

akpa ogbo nke ejima Seoul zutere b? oge
ejima Seoul ad?ta mkp?r? obi lar?? b? oge iji na-ad?ta ? b?la ?z? na mkp?r? obi lar?? n'of? ?n?d? na ?gw? nke ? b?la ?z?, ihe mere na d? ka. Nke a oge, ma ? b? na-mgbe a ?d? ?h?nanya na mb? n'anya, ? b?gh? nan? na ah?h?a na n'ihi na ? b? ?kacha mmas? anya, sensuously biarue ileghara n'ime obi ya, na-na-ach?kwa ya na mmet?ta ? b?.

 

na onye ? b?la ?z? gh?tara nn?? ala na-enwe mmet?ta, ? na-echeta nostalgia na ??? na-ap?gh? k?wara site n'uche. ? ga-ab? na-egosi na onye ? b?la ?z? na-eche ? b?la ?z? na mkp?r? obi. ?f?d? nd? mmad?, ? na-kwuru na-enwe mmet?ta, d? ka ebili ka heaven. ? b?r? na ? b? g? onwe g? site na nzuk? mb? okodomo enwegh?kwa nch?kwa iju mmet?ta, ikekwe na onye ah? b? a ejima mkp?r? obi.
Re b?, ? ga-egosi na onye ? b?la ?z? na-eche ? b?la ?z? na mkp?r? obi. ?f?d? nd? mmad?, ? na-kwuru na-enwe mmet?ta, d? ka ebili ka heaven. ? b?r? na ? b? g? onwe g? site na nzuk? mb? okodomo enwegh?kwa nch?kwa iju mmet?ta, ikekwe na onye ah? b? a ejima mkp?r? obi.
Re b?, ? ga-egosi na onye ? b?la ?z? na-eche ? b?la ?z? na mkp?r? obi. ?f?d? nd? mmad?, ? na-kwuru na-enwe mmet?ta, d? ka ebili ka heaven. ? b?r? na ? b? g? onwe g? site na nzuk? mb? okodomo enwegh?kwa nch?kwa iju mmet?ta, ikekwe na onye ah? b? a ejima mkp?r? obi.