Twin Sz?ul | k?l?nbs?g lelki t?rs

▼ Az oldal bekezd?s (mozg? egy kattint?ssal)

 

twin Sz?ul ?s l?lekt?rsi k?l?nbs?g
iker Sz?ul ?s megfelel ez a kapcsolat a csoda
iker Sz?ul rideg ?sszeoml?sa k?nnyen CHECK
val?di [3500 yen Ingyenesen lelki becsl?st, hogy utat

 

 

lelki vil?g, akkor kell haszn?lni a sz?t iker Sz?ul is. ?ltal?ban ahhoz, hogy ismer?s lehet m?lyebb a sz? lelki t?rs, tal?n egyesek ?gy v?lik, hogy k?t k?l?n?ll? l?lek ?s a lelki t?rs szinonim?ja.

 

azonban a k?t l?lek ?s lelki t?rs egy?rtelm? k?l?nbs?g. Twin Sz?ul ?s eredetileg az egyik l?lek, mi lett a k?t osztott a lelk?t. M?s sz?val, a k?t l?lek az ? p?rja, akkor is azt mondj?k, hogy egy m?sik saj?t.

 

Az ok, hogy mi?rt volt sz?ks?g k?t r?szre a l?lek, amikor a l?lek c?lja, hogy jav?tsa ?s fokozza az ?let a t?lvil?gon, ?s amikor kiszabott kih?v?sok tanulni a szerelemr?l, hogy a t?bb jobb, hogy k?t r?szre az elm?let, hogy lehets?ges megtanulni egy er?s.

 

Twin Sz?ul ?s itt a
k?l?nbs?g lelki t?rs, akkor n?zd meg a k?l?nbs?g k?nnyen ?sszet?veszthet? iker l?lek ?s lelki t?rs.
Mivel
? lelke fel?t, ?s lelki t?rs

 

iker l?lek form?j?ban egyik l?lek v?lt egy m?sik emberi l?ny k?t r?szre, akkor lehet mondani, hogy a l?lek a fel?t. M?sr?szt, a lelki t?rs, eredetileg sokszor a m?ltja, mi volt egy l?lek v?letlen tal?lkoz?s, ?n kapcsolatokat, amelyek egym?ssal vonzott. M?s sz?val, ez mi?rt van egy nagy k?l?nbs?g a l?lek szintj?n.

 

? kapcsolat a k?l?nbs?g

 

twin Sz?ul, mert mindig eredetileg egy l?lek, a kapcsolat nagyon er?s. A l?lek, amely k?t r?szre van osztva intenz?v vizsg?latok, ?s megpr?b?l az lenni. A mozg?s intenz?v, ez is befoly?solja a k?rnyez? ?s a k?rnyezet idej?n. Ezen k?v?l, hogy lesz k?pes l?tni egyik oldal?n magamnak, hogy nem tudtam eddig, hogy a m?sik, n?ha f?jdalmas idej?n.

 

M?sr?szt, l?lekt?rsi m?g k?t m?sik l?lek, akkor mi volt a m?ly kapcsolat egy kor?bbi ?letben. M?g az elm?lt ?l egym?s vonzza a lelket, akkor m?r egyre egym?st lengyel egym?st. Ez?rt, hogy legyen lelki t?rs lehet t?lteni egy csendes id?, akkor nevezz?k megszokni ?rz?s t?lt?tt. Mivel

 

? tal?lkozik val?sz?n?s?ge

 

iker Sz?ul a p?rja a lelkem, a m?sik f?l nem l?tezik csak egy ember. Azt is, hogy nem felt?tlen?l felel meg ebben a vil?gban. Miut?n a l?lek k?t r?szre van osztva, az ikertestv?rem l?lek is ?l ebben a vil?gban ?lj?nk a t?lvil?gon. Annak ellen?re, hogy ?l ugyanabban a vil?gban, a k?rnyezet ?s az ?letkor, a minta, mint a haz?m k?l?nb?zik sok a val?sz?n?s?ge, hogy megfeleljen csek?lynek t?nik.

 

M?sr?szt, lelki t?rs t?nik fordul?pont az ember ?let?ben, m?g a szerepe az ?gynevezett m?r elhat?rozta, hogy bizonyos m?rt?kig. Ezen k?v?l, mivel ez egy lelki t?rs van valami helyett egy ember, annak a val?sz?n?s?ge, hogy a tal?lkoz?s ebben a vil?gban egyre nagyobb.

 

, amely megfelel a k?t l?lek ki egy k?t?gyas Sz?ul ?s ez a vil?g nevezhet? csoda
egy m?sik saj?t Thing majdnem k?zel egy csoda, hogy megfeleljen. Ellenfel?nk csak egy ember, ez nem felt?tlen?l is felt?tlen?l jelenik meg a k?rnyezet?ben saj?t ebben a vil?gban. Ehelyett mert amikor tal?lkoztam csod?latosan fog megkeres?st, hogy eggy? egym?ssal, akkor ?szreveheti, gyorsan jelenl?te a k?t l?lek.