Twin Sz?ul szakaszban az els? szakaszban, ?s a ?felismer?s (?l?s)h az

Twin Sz?ul egyik l?lek egy val?s?gos m?don

 

 

el?z? ?let?ben, hogy [3500 yen Free ?rt?kel?se], hogy a m?diumokat k?t r?szre van osztva, m?r Dell tanulni az ?t fokoz?sa ?rdek?ben minden. Twin Sz?ul de m?r, hogy gyakran k?t f?rfi ?s n?, akkor az ok azt mondj?k, hogy k?l?n?sen, hogy megismerj?k a szeretet a f?rfiak ?s n?k.

 

iker Sz?ul, vagy nem ?lnek ugyanabban a korban gyakran t?l van nyitva, mint a k?rnyezetv?delem ?s az ?letkor, tal?lkozni, de a val?sz?n?s?ge meglehet?sen alacsony, hogy megfeleljen a ritk?n bizalmasa ebben a vil?gban Igen neked. Tal?lkoz?sok

 

iker l?lek, a l?lek a mindig h?t l?p?sben a menedzsment a vil?gegyetem pr?b?l lenni. Amikor a k?t l?lek tal?lkozott, a l?lek az, amikor a c?lba a reinkarn?ci? eggy? v?lik, meg kell, hogy a kiigaz?t?sok ut?n hossz? ideig, ?s a sz?npad, hogy visszat?rjen az eredeti ?llapot.

 

az els? l?p?s a sz?npad ?elismer?s (?l?s)h m?r gyakran mondj?k, hogy az is, hogy megk?stolja a lelki ?rtelemben.

 

twin Sz?ul ?s tal?lkozott

 

? l?lek er?sen vizsg?latok megk?stolni az intenz?v ?rz?s, amikor, amikor tal?lkoztam a

 

iker l?lek eml?kezni az ?r?m, ?s nagyon is tiszt?ban jelenl?t?t, de az els? tal?lkoz?. Amikor tal?lkoztunk, amelyre gyakran megt?madj?k a nosztalgia, ?gy soha nem tal?lkozott m?g miel?tt ez az ?rz?s intenz?v ?rtelemben helyett ilyeneket valahogy. Eddig m?r tal?lkozott a fele a test nem volt az ?r?m, ?gy t?nt, hogy ?n fog megjelenni a teljes fel?letre.

 

? amikor tal?lkozott

 

twin Sz?ul bevonni k?r?l keresi a m?sik oldalon, a m?sik oldalon m?r mondani, mint amikor tal?lkoztam m?sok egy?rtelm?en elt?r? hat?st fut. Nem tudja ellen?rizni, hogy a l?lek vonzz?k egym?st er?sen a saj?t, ami n?ha Tsuppashihkeres partnert, a perif?ri?n az emberek ?s a k?rnyezet, ha a kereset?t Van is bevonni. A

 

? szellemileg ?ber ?llapotban

 

az els? szakaszban, a l?lek egym?st szellemileg ?ber ?llapotban. L?lek egym?ssal, ?s felismerik egym?st, megy?nk egym?s szintj?nek n?vel?se a l?lek. Ez?rt is megt?madta egy ?rtelemben nem l?tezik olyan Aragai magukat.

 

els? szakasza iker Sz?ul tal?lkoz?s pillanat?ban
iker Sz?ul vonzza l?lek szintj?n az a pillanat, hogy vonzz?k egym?st a l?lek szintj?n t?l helyzet?t ?s a szem?lyis?g egym?ssal, az ?sz ?s a hasonl?k. Ez a pillanat, de az is gyakran egyfajta szerelem els? l?t?sra, ?s nem puszt?n azon az alapon, hogy az?rt, mert ez a kedvenc megjelen?s, ?rz?kien ?s j?tt, hogy cs?szik az esz?be, lesz a meghat?roz? az ?rz?s az is.

 

egym?s elismer?se nagyon k?nyelmes, ez az ?rz?s, eml?kszel a nosztalgia ?s az ?r?m, hogy nem magyar?zhat? az elme. Nem lenne bizony?t?k arra, hogy egym?st ?rezni egym?st a lelket. Egyesek azt is mondta, hogy ?lvezze az ?rz?seket, mint a n?vekv? a mennybe. Ha egyed?l az els? tal?lkoz? megt?madta ellen?rizhetetlen furcsa ?rz?s, tal?n ez a szem?ly egy iker l?lek.
Re jelent?se lenne bizony?t?k arra, hogy egym?st ?rezni egym?st a lelket. Egyesek azt is mondta, hogy ?lvezze az ?rz?seket, mint a n?vekv? a mennybe. Ha egyed?l az els? tal?lkoz? megt?madta ellen?rizhetetlen furcsa ?rz?s, tal?n ez a szem?ly egy iker l?lek.
Re jelent?se lenne bizony?t?k arra, hogy egym?st ?rezni egym?st a lelket. Egyesek azt is mondta, hogy ?lvezze az ?rz?seket, mint a n?vekv? a mennybe. Ha egyed?l az els? tal?lkoz? megt?madta ellen?rizhetetlen furcsa ?rz?s, tal?n ez a szem?ly egy iker l?lek.