Twin Seoul fazi ?etvrta faza ?trka? i alat za izradu navoja (tihi period, stagnacija razdoblje)” i

Kroz pravi na?in

 

 

blizanac Seul dobiti [3500 jena Besplatna procjena] da vidovnjaci je sedam pozornica, stvarno u korak do biti spojen na jedan od du?e, ?etvrta faza je jako bolno razdoblje to bi moglo postati. U ovoj fazi, jer je dva odvajanja dolazi.

 

sna?no sudara u tre?oj fazi, nakon do?ivljava duboku bol jedni drugima, jedna je olak?anje ne izdr?ati bol i zbunjenost da je druga bila iznenada daleko na drugoj strani, pa loviti protivnika I.

 

ta udaljenost, ne morate smanjivati ??dokle god ne bacaju ego koji je izazvao razdor u drugi u tre?u fazu. Ponekad se tako?er da ?e nastaviti odvajanje dr?ave nad prili?no dugog vremenskog razdoblja.

 

No, pravi smisao ovoj fazi nije pratiti pribiti na drugoj strani koji je oti?ao daleko jednom, ja, kao da bi se cilj duhovno bu?enje kako bi se pobolj?ala svoje. Bilo Kizukeru u tom smislu, bit ?e veliki test ?etvrtom stupnju.

 

ego i pojmovi, ako jurnjava vi?e daleko i?i Twin Seoul njihov odnos

 

? trka? i alat za izradu navoja

 

koji se nakupila u ?ivotu i ljubavi iskustva iz pro?losti Chase, to stvara puno poricanja. Zatim, emocija je napravio i psihi?ki biti u nestabilnom stanju sna?no, ali ne toliko da bi sna?no odbaciti protivnika.

 

Kao rezultat toga, svaki drugi pogodak tjeskobe i sumnje da jedni druge, tako?er osje?am jake bolove svog protivnika. Ako vi?e ne izdr?ati to, jedan je poku?ati pobje?i iz veze. I jo? jedan koji je bje?e?i od ispred naglo o?i, potjera o?ajni?ki poku?ava vratiti nekako protivnika. U tom odnosu, koji je bolje pobje?i trka?, hajka se nazivaju progonitelj.

 

? patnja je pobjegao u

 

trka? dovesti do duhovnog bu?enja alat za izradu navoja To ?e postati zbunjen ne znaju?i ?to se dogodilo. I, trka? su?avanje misle pustiti da se odrekne samoga sebe, to je lako ili kriviti svoju Dari neraspolo?enje protiv protivnika. Dr?ava je vrlo bolno, to bi moglo biti onih nepodno?ljivo.

 

Me?utim, ako stvarno dvoje ljudi je blizanac du?a, trka? nema nego je pobjegla jer sam postao stvar mr?nje alat za izradu navoja. Dok sam duboko vole, osje?aju strah pogledati sebe da on ne zna alat za izradu navoja, su si pobjegla. Budu?i da je odnos je stvar razini du?e, a ne ne?to ?to se mo?e shvatiti da poku?ava pobolj?ati.

 

Dakle, gonitelj, morate odbaciti jednom opsjednutosti trka?. I, ako smo pove?ali za poliranje svoje, u mogu?nosti smo do?ekati duhovno bu?enje.

 

u odvajanju
?etvrtu fazu kada se probudite u me?usobno kroz razdoblje, opet zure?i u mene ostavljaju?i je svaki drugi, mo?e se re?i da je stvarno vrijeme da se pove?a vlastitu, tako da bi mogli voljeti sebe. Ako Norikoere to isku?enje, mogu?e je dobiti duhovno bu?enje jedni druge, i stigao do tamo sam kona?no mo?i nastaviti na sljede?u fazu twin du?e.
Ako mi mo?emo pozdraviti duhovno bu?enje.

 

u odvajanju
?etvrtu fazu kada se probudite u me?usobno kroz razdoblje, opet zure?i u mene ostavljaju?i je svaki drugi, mo?e se re?i da je stvarno vrijeme da se pove?a vlastitu, tako da bi mogli voljeti sebe. Ako Norikoere to isku?enje, mogu?e je dobiti duhovno bu?enje jedni druge, i stigao do tamo sam kona?no mo?i nastaviti na sljede?u fazu twin du?e.
Ako mi mo?emo pozdraviti duhovno bu?enje.

 

u odvajanju
?etvrtu fazu kada se probudite u me?usobno kroz razdoblje, opet zure?i u mene ostavljaju?i je svaki drugi, mo?e se re?i da je stvarno vrijeme da se pove?a vlastitu, tako da bi mogli voljeti sebe. Ako Norikoere to isku?enje, mogu?e je dobiti duhovno bu?enje jedni druge, i stigao do tamo sam kona?no mo?i nastaviti na sljede?u fazu twin du?e.