Xemelgo Seoul escenario da terceira etapa como unha "crise" ?

m?diuns xenu?nos para [3500 iens libre apreciaci?n] para obter cami?o reuni?n

 

 

xemelgo Se?l, a alma estar? pisando sobre as sete etapas, mentres que o axuste final para facer un. Desempe?a un encontro chocante na primeira etapa, pero vai experimentar un espertar espiritual, e pasa a ser a segunda etapa pego na experiencia e os co?ecementos adquiridos no d?a d?a a que foi gasto no outro, o adversario por ego obtido por imprinting ou eu creo que a ansiedade ou d?bida.

 

ea fase seguinte ? a terceira fase. Nesta fase, el descartou o ego que foi desenvolvido ata agora, se pode actuar para deixar a alma se atraen ? a clave. Con todo, para os que foron amargado pola experiencia amor pasado, a abandonar o ego cultivada a partir da experiencia ? que moi asustado, haber? a?nda m?is dif?cil.

 

Polo tanto, ser? unha dor de non ser descartada por completo o ego a outro. Este tam?n ? unha proba que foi imposta, a fin de alma Un e espiritualmente totalmente acordado, realmente xemelgo Se?l debe superar esta proba ? que non se pode facer un.

 

nesta fase ? acompa?ada por unha gran dor, pero como vai quere ir loitando co punto de ego. Trabado no concepto de amor de

 

condicional, na terceira fase

 

de colisi?n ? atormentado amor

 

? pasado condicional que ocorre coa alma xemelga, por experiencia amor do pasado da s?a propia, que foi probado na segunda fase ansiedade e, despois de sufrir en d?bida a outra parte, vai negar a outra parte non pode soportar o sufrimento. Ata o momento do amor non ? o amor da alma xemelga, e aqueles en impuxo unhas condici?ns para o outro, pero levar a que ?a rexeitar a outra parte por non xustificar a condici?n.

 

Con todo, no canto do amor condicional anterior na terceira fase, os pasos de aviso para amar o compa?eiro incondicionalmente. Polo tanto, probou como no pasado, o concepto de amor de desbotables condicional Ou Terra ? importante. conceptos
desenvolvidos en

 

pasado probar o amor
? ansiedade e tam?n collidos en d?bida chocar coa outra parte, non pode facilmente descartado. Ansiedade e d?bida de que v?n deste concepto, na terceira fase vai facer cada vez maior. Ent?n, non m?is manter a estabilidade da emoci?n, ser? tam?n compa?eiro e moitas veces chocan.

 

pesar as? ? unha condici?n Dolores, a?nda d?as persoas se atraen moito seguir? Tryst. Noutras palabras, a fin de atender ao prender un gran sufrimento que v?n de ansiedade e d?bida, escapa do sufrimento.

 

alma xemelga a trav?s deste estadio no
terceira fase para a separaci?n da fase, ser? imposta a gran tribula??o. Se non descarta o ego ata agora, hai tam?n ser? desenvolvido en conflito coa alma xemelga a gran loita. O seguinte desta fase, a separaci?n do escenario est? esperando.

 

Con todo, mutuamente mellorar uns ?s outros despois dunha separaci?n, se sabe o feito de que tam?n ? necesario para xogar fora o ego, podemos cara ? final da etapa. Como pode soportar este per?odo ser?a importante.
No chan, ser? imposta a gran tribula??o. Se non descarta o ego ata agora, hai tam?n ser? desenvolvido en conflito coa alma xemelga a gran loita. O seguinte desta fase, a separaci?n do escenario est? esperando.

 

Con todo, mutuamente mellorar uns ?s outros despois dunha separaci?n, se sabe o feito de que tam?n ? necesario para xogar fora o ego, podemos cara ? final da etapa. Como pode soportar este per?odo ser?a importante.
No chan, ser? imposta a gran tribula??o. Se non descarta o ego ata agora, hai tam?n ser? desenvolvido en conflito coa alma xemelga a gran loita. O seguinte desta fase, a separaci?n do escenario est? esperando.

 

Con todo, mutuamente mellorar uns ?s outros despois dunha separaci?n, se sabe o feito de que tam?n ? necesario para xogar fora o ego, podemos cara ? final da etapa. Como pode soportar este per?odo ser?a importante.