Twin Σεο?λ το οπο?ο χωρ?ζεται σε δ?ο τρ?που?εδ? και πολ? καιρ? για να π?ρει [3500 γιεν Δωρε?ν εκτ?μηση] ?να πραγματικ? ψυχικ?, ?σω? σπ?νια συναντ?με σε αυτ?ν τον κ?σμο. Twin Σεο?λ συναντ?σει και να συ...

Μ?σω πραγματικ?? τρ?πο?μον? Σεο?λ π?ρει [3500 γιεν Δωρε?ν εκτ?μηση] για μ?ντιουμ ε?ναι επτ? στ?δια, πραγματικ? το β?μα μ?χρι να συγχωνε?εται με ?να απ? ψυχ??, το τ?ταρτο στ?διο ε?ναι πραγματικ? οδυνηρ...

▼ σελ?δα αυτ? τη? παραγρ?φου (που κινε?ται με ?να κλικ)μον? Σεο?λ και αδελφ? ψυχ? τη? διαφορ??μον? Σεο?λ και πληρο?ν ε?ναι η σχ?ση μεταξ? του θα?ματο?δ?δυμο Σεο?λ ε?θραυστα κατ?ρρευση ε?κολο CHECKγν?σ...