Twin Seoul a chyflwr corfforol gwael

Twin Seoul sydd wedi'i rhannu'n ddwy ffordd

 

 

maith yn ?l i gael [3500 \ arfarnu Free] go iawn seicig, efallai y byddwch yn dod ar eu traws yn anaml iawn yn y byd hwn. Twin Seoul yn dod ar draws ac yn digwydd deffroad ysbrydol oddi wrth y hyn o bryd, mae'r teimlad yn wahanol yn amlwg fel pan fyddwch yn cwrdd ? phobl eraill.

 

a taflu i'r ego drwy hyrwyddo adfywiad ysbrydol, trwy dywallt y gwrthwynebydd ac ef ei hun yn Seoul cariad diamod dau wely, yr enaid sy'n gwahanu'r datblygiadau llwyfan i ddod yn un Mae'n.

 

yn y broses hon, achosi newid yn y cyflwr corfforol. Efallai y bydd yn ymddangos fel cynhyrfu ar y pryd, ond yr hyn na all ddysgu a yw'r achos yn cael ei wneud yn yr ysbyty. Os oes y fath beth, rhaid i chi hefyd yn derbyn bod y broses o ddeffroad ysbrydol.

 

y cyfarfyddiad yn digwydd yn y newid yr enaid dau wely gyda'r deffroad ysbrydol sy'n digwydd yn y cyfarfu

 

twin Seoul newid yn aml yn gysylltiedig ?

 

? pum synnwyr, yn wir y bydd newidiadau amrywiol yn dod yn y cyflwr corfforol. Er enghraifft, gallwch newid y hoff fwyd, synnwyr o bethau ac yn clywed pethau sy'n edrych fel neu sydd blaenorol yn wahanol, byddwch yn newid am y pum synnwyr mewn llawer o achosion.

 

? cyflwr corfforol ac i dorri'r cydbwysedd ysbryd

 

weithiau torri'r cyflwr corfforol a chydbwysedd meddyliol gan y newid hwn. Hefyd, caiff ei gyfeirio at neu ddod llidiog neu'n sydyn Insomnia heb unrhyw reswm, yn yr hyn y gellir ei weld yn dda mewn cyflwr gwael oherwydd y deffroad ysbrydol. Yn ogystal, Dari dolur gwddf a'r frest er nad clefyd, megis canu yn y clustiau ac y gallai colli archwaeth hefyd fod neu beth ddigwyddodd. Yn ogystal, fel cyfog neu fferdod o'r fath neu a ddelir yn y dwylo a'r traed, mae'n nid ychydig arwain cynhyrfu y corff cyfan yn hytrach na'r safle o gorff penodol.
cwymp
? cael rhyfedd teimlad kundalini deffroad

 

cyflwr corfforol gwael a chydbwysedd meddyliol, yn enwedig Cundari Dywedir i gael ei achosi gan y profiad hwnnw dros ddwy ddeffroad. Yn golygu bod torchi fel neidr neu ddraig yn y Kundalini, o chakra i agor y deffroad, yr egni drwy'r asgwrn cefn yn cael y teimlad ein bod yn esgyn i torchi yn Kundalini deffroad.

 

Kundalini hwn a achosir gan anhwylder cynnwrf yn cael ei alw'n syndrom Kundalini, yn gyffredin yn y byd ysbrydol yw bod y nam yn cael ei achosi gan cyffroad.

 

ddeffroad ysbrydol sy'n dechrau o ac yn bodloni ein
enaid deuol a all fynd i fyny y llwyfan gan deffroad ysbrydol yn anochel er mwyn mynd trwy broses lle mae dau eneidiau dod yn un. cyflwr corfforol gwael sy'n digwydd er mwyn gwneud hyn, byddwch fel y byddwch yn mynd i ddigwydd. Dylai unrhyw un a brofodd chakra yn kundalini deffro agored, a allai fod y duedd yn dod yn gryfach.

 

drwy fynd i ailadrodd ddeffroad mor ysbrydol, yn gallu mynd i fyny un cam ar y llwyfan i ddod yn un ddiffuant caru'r enaid dau wely.
Drwy fynd i ddychwelyd Ri, bydd yn gallu i fynd i fyny un cam ar y llwyfan i ddod yn un ddiffuant caru'r enaid dau wely.
Drwy fynd i ddychwelyd Ri, bydd yn gallu i fynd i fyny un cam ar y llwyfan i ddod yn un ddiffuant caru'r enaid dau wely.