Bess? no pot casar-se a Se?l, tamb? per caminar una vida separada

La relaci? entre l'?nima bessona ?s el veritable dest? de l'altra part per atreure m?tode

 

 

per aconseguir [3500 iens valoraci? lliure] als ps?quics no necess?riament ?nica necess?riament lligades a aquest m?n.

 

per descomptat, perqu? t? sentit per complir el que miracul?s en aquest m?n, es va reunir amb el temps la visita d'una separaci? temporal, tamb? ?s sovint condueix a la uni?. No obstant aix?, no ?s un que es determina, per a augmentar la seva pr?pia entre si, el que ?s visitar el retrobament amb la temporitzaci? del creixement de l'?nima.

 

No obstant aix?, les dues persones no ?s suficient per reunir a trav?s de la separaci?, sin? que tamb? presentar? el cas de caminar una vida diferent. ?s a dir, l'oponent no vol dir ni una ?nima bessona, per? cal pensar i no complir amb els elements de l'ordre d'estar connectats en aquest m?n. A m?s, per tal d'?nima bessona ?s realment un, ha de superar una considerable calvari. Si no pot aclarir, que arriba a la separaci? intacta i sense Soitogeru una vida en matrimoni. En

 

 

 

doble Se?l Se?l doble no ?s el millor per a ser lligat per qu?
? 2 persones no estan lligats no es pot, que tamb? est? lligada ja que vaig con?ixer a millorar el cas ?nima, 2 persones es considerar? estar lligat a realitzar com la decisi? de D?u i no el millor. No s'espera que millori entre si per estar junts, si no pot anar cap a la veritable felicitat, el dest? li anava a esquin?ar l'?nima bessona.

 

? en la finalitat d'arribar a ser i s?n

 

doble Se?l i que tamb? busqui l'altra banda, rebutjar els pensaments i conceptes centrats en si mateixos a trav?s de diverses etapes, que haur? de donar amor incondicional. Per tant, pot confiar en l'altra part, encara que molt entre si s'atrauen entre si amb for?a, com per exemple o l'esperan?a de la finalitzaci? del lloc que no ?s suficient de la seva pr?pia, dues persones i estan buscant un soci per l'egoisme es veur? obligat van caminar una manera diferent . La part que no vull veure

 

? Des

 

doble Se?l ha separat originalment un ?nima que Quagmire ullada a, es diu que ?s la pres?ncia, com hi ha un altre mirall en un dels seus. Per aquesta ra?, ?s possible que vegi de vegades a mi mateix que no volia veure a l'altra part. A m?s, ja que sovint ?s que t? la part oposada, tamb? hi ha casos que condueixen a un pant? ja no suportar veure aquesta part.

 

Una vegada que experimenten una separaci? sense plom amb el matrimoni amb persones que semblen una
si bess? Se?l consideri i una va ser el judici per millorar l'?nima, podr? degustar el dolor, com ara el temps es esquin? l'?nima. A m?s de millorar l'?nima, ja que ?s tamb? una obra de presenciar el trauma d'esgarrapades i aquest m?n que transportava en una vida anterior, podria ser dolor?s.

 

a aquests pensaments, tot ?s la prova de perfeccionar l'?nima. Aix? despr?s de passar pel calvari ?s, la voluntat que s?n fins i tot si l'?nima est? m?s a prop de l'alta dimensi? ja que hi havia una separaci? de l'?nima bessona, a cr?ixer m?s que humana.