Doble Se?l que es divideix en dues formesfa molt de temps per aconseguir [3500 iens valoraci? lliure] una veritable ps?quica, que poques vegades es pot trobar en aquest m?n. Doble Se?l troba i es prod...