Twin Seoul i lo?em fizi?kom stanju

Twin Seoul koja je podijeljena na dva na?ina

 

 

pre nedelju dana da se [3500 jena Free procjena] pravi vidovnjak, mo?ete rijetko susre?emo u ovom svijetu. Twin Seoul susre?e i javljaju se duhovno bu?enje od tog trenutka, osje?aj je druga?iji o?igledno kao kad smo se upoznali druge ljude.

 

i odbacili ego strane da promovi?e duhovno bu?enje, lijevanjem protivnika i sebe twin Seoul bezuslovna ljubav, du?a koji razdvajaju napredak u fazi da postane jedan to je.

 

u ovom procesu, mo?e do?i do promjene u fizi?kom stanju. Mo?e se pojaviti kao uznemiren u to vrijeme, ali ono ?to ne mogu saznati da li je uzrok obaviti u bolnici. Ako postoji takva stvar, morate prihvatiti da je proces duhovnog bu?enja.

 

susret odvija u promjeni twin du?a sa duhovno bu?enje koje se javlja u tom upoznala

 

blizanac Seoul promjena ?esto je povezan sa

 

? pet ?ula, zaista razne promjene ?e do?i u fizi?kom stanju. Na primjer, mo?ete promijeniti omiljena hrana, smisao stvari i ?uju stvari koje izgledaju kao ili imaju prethodno razliku, promijenite o pet ?ula u mnogim slu?ajevima.

 

? fizi?ko stanje i da se prekine duh ravnote?e

 

ponekad razbiti fizi?ko stanje i mentalnu ravnote?u ovom promjenom. Tako?er je iz ili postati nadra?enu ili iznenada nesanice bez ikakvog razloga, je ono ?to se mo?e dobro vidjeti u lo?em stanju zbog duhovno bu?enje. Osim toga, Dari upale grla i grudi iako nije bolest, kao ?to je zujanje u u?ima i gubitak apetita mo?e biti ili ono ?to se dogodilo. Osim toga, kao takav ili odr?ao mu?nina ili utrnulost u rukama i nogama, to nije malo mo?e dovesti uzrujan cijelo tijelo, a ne stranice odre?enog tijela.
kolaps
? dobijem ?udan osje?aj bu?enja kundalini

 

lo?em fizi?kom stanju i mentalnu ravnote?u, posebno Cundari Ka?e se da su uzrokovane to iskustvo vi?e od dva bu?enja. Zna?i da namotavanje kao zmija ili zmaj je Kundalini, od ?akra otvorena do bu?enja, energija kroz ki?mu utisak da smo uzdigao na motanje je Kundalini bu?enje.

 

to Kundalini uzrokovane uzbu?enja poreme?aj se naziva Kundalini sindrom, uobi?ajeno je u duhovnom svijetu je da se kvar je uzrokovan uzbu?enja.

 

duhovno bu?enje koje po?inje od i zadovoljavaju na?e
twin du?a koje mogu i?i gore na pozornici duhovno bu?enje je neminovno kako bi pro?i kroz proces u kojem dvije du?e postaju jedno. Lo?em fizi?kom stanju koje se javlja da bi se to radite, tako da ?ete se dogoditi. Svako ko ?akra iskusili bu?enje kundalini, otvoren, mo?da ?e biti tendencija postaje ja?i.

 

odlaskom na ponoviti takvo duhovno bu?enje, mo?i ?e da se jedan korak na pozornici da postane jedan iskreno vole blizanac du?u.
Odlaskom u vratiti Ri, ona ?e biti u stanju da ide jedan korak na pozornici da postane jedan iskreno vole blizanac du?u.
Odlaskom u vratiti Ri, ona ?e biti u stanju da ide jedan korak na pozornici da postane jedan iskreno vole blizanac du?u.