Twin Ru| up ~p ry up "u" u

O ~p{rp ~py~

 

 

q|yx~p{ Ru| |yu [3500 zu~y xp rqt~p uu~{p] yy~{y yyu{y, {sp u ypu tp u r~uu {} uty~ tpp ~r, u {pxrp, xp tp u ruyu, xp tp u}y~u ux utu}u upp. B ry up, xp tp u rpwprp rxpy}~ y xpyrp~y Quyu|~ y tr~ qwtp~u, ~ }y~p| ~p ru}u u up, ~puu~ "u" ~p ry up.

 

Srp u {pxrp, u u ry, {z u ry yxyp~yu xp u}y~prp~u ux utu}u upp. R|ut {p }y~p| tr~y }y| ~p t}pp, up, xp tp u yxpry ut up|u~ q|u} u ~p ry up. "Su xp", p x~puu, u u yr|uu~y uty~ {} ts y|~ uty~ {} ts, u, u {p u rxu}p utryt, u yy~{y q|u} tptu~ uty~ yxyp~yu {p{ tp u yy {} |utrpy up.

 

tusp, xp u trp}p ty, {y qp t|y ru} px|yu~ wyr, ~}p tp qtu r ~yu tp u ur~u r uty~ |{rp |u~ ty tpp ~p {yu. Dusp ~p us, s|uwtp~ rr r{p wyrp, {y u qux{pwy yupp tp ~p~u }y|, u |prp r ry up.

 

r ry ~p yxyp~yu

 

? y y ry up ~p x~p~yu u Kaowodasu

 

q|yx~p{ Ru| Twin Ru| ru{y yp |qrp u ~p|psp, tr~ qwtp~u, {z u y r ry up u xpqpru~ S u |y. Srp u, rp, u tpp u ~pyp}u }uwt y, yp y x~p~yp, |u~y r { u wyr| t usp u tp xpu}u p{u~ ~p rrpp.

 

? y u z ~u u r |qrp, { } uwyr|

 

~{sp tp qyp, |u~p r uprp~u ~p ~py~p, rp, tp yrp |wyu| {p {s pry|pp, ~p|wu~y ru y yp Xiang. Sp{p tp u {pwu, u u rp, {u u p~p| r x~p~yu p{r ~py~, u xpuprp~u. Xrr, u yr|yp }uwt y y|~ uty~ {} ts r

 

~p ry up, u yxux~p xrprp~u xy up{. R|ut rp }wuu tp u {yy{rp, u ~p tspp p~p, rx ~rp ~p p}rp~u, Drywu~yu, {p ~py}u, y|y urw~ r{y r }y~p| ~p |qrp u ys~p t ruwtp~u ~p rr xp ur~ y txu~y, u u yx|uxu.

 

? us r yrpp u ~us u s|uwtp r t~

 

}y~p| y us ~u u ut~px~pu~ tp qtu yxy |{rp |u~. Srtu }~s, xp tp u qrwu us, ~}p tp qtu r ~yu tp ~p}p|y px~yu }uwt q|yx~p{ tpp. Np xy up, u tp u rrp xp ry q|{pp u ut~p s|pr~yu pp{uyy{y ~p ry up.

 

q|yx~p{ tp uty~ ts, u ~uxpryy} tp|y rp }wu tp ut|uu yxyp~yu u ut|uu xy ry up u yxr| r qtuu {|r
~usr us, u qy| u u t~. Ppty pxy yy~p, trz~pp tpp ~p y|~p urw~ y ptp~yu r |utrpy up, p ryu u u uwyruu pxt|pp.

 

t{, qux{zr y ptp~yu, xp tp yxyyu yxyp~yu rr ry up, ~ }wu tp u yy {} upp ~p r ~us, qux rp~u r pxtu|~u ~p u~pp, u qy qy| -tqu tp ~u p{rp rtu }~s. Dp|y tp qtu ut|~ yxyp~yu, u qtu u~uu~p {} |utrpy up.
S }wu tp u yy {} upp ~p r ~us, qux tp ~pyu ty, ~ ~pz-ru~ ~u qrp tp p{rp}u rtu }~s. Dp|y tp qtu ut|~ yxyp~yu, u qtu u~uu~p {} |utrpy up.
S }wu tp u yy {} upp ~p r ~us, qux tp ~pyu ty, ~ ~pz-ru~ ~u qrp tp p{rp}u rtu }~s. Dp|y tp qtu ut|~ yxyp~yu, u qtu u~uu~p {} |utrpy up.