Wr?~ Seoul ppq|?rp? (x~u~? rs|t ? ?~p~p pru~) ? { x~pz??

Rpp?t~p pq

 

 

r?~ Ru| p}p [3500 u~ A|p~p ptx~p{p] tp {p~p? s p~, {?} u, uppp{rp q? ptx?~ x tp txu|?p ~p txru p{?, sp u, }w~p p{ r{pxpp, p{? { p|rp u|p. Qt{p s trpz~ t, p|u {p|? r }wpu , {p|? qtxu pp{prp~ tx??~} pv} x spsp }}p~.

 

?, {pq ps~ pt~?~ x ?~} q{p}, {z qt ?? ~u ptpqp? ~u ptrp? p~uz. Kp|? trpz~ ? Ru| p{p}p x'?|up p{pz ?~p~?xppp ? rp p r~{pr} rs|txu ? ?~p~ pru~?, v ? x?} ?~p p{p. Kp|? ~p?{

 

s ppq|?rp?, |tx? p{p u q|?x~{ Ru| pu~~ Ikeru pp~psp p t| t p pt~} pxp}, {pq |tx? xppx p|p |sz x~pz? rp ~p R~.

 

t~p~p tp x ppq|?rp? ? { x~pz? ?
}upt prutwp~~ Sp{?} ~p}, {? ppq|?rp? ? { x~pz?, x~ztxu~ ? trpz~ t. Pp{|{?

 

t~p~p tp, {p ?~~??~p srpp, {p|? v~ ?

 

? uppp{rp s {p|usp ? ptx?~ pt~ps ?~~??~p srpp, {p|? } |? ? u px. Cp pv, { {pp~~u x upsp s|t, p|u }s q x~p~ ? {p? pqprx{rpz ~p? ? qu ~u |{? |q?.
2 p|pru{?
? ?~~~p {p r{p

 

q|?x~{ Ru|, ru|}? pp prtx?~ ? }|u~~u, {pq ?~~~p t| q|p ptx?~ uppp{rp. W? rpt{rp {~?, {p|? t}p p ?~ q{, ? w } uw ? spp{ x'?|p p{?}? w, { ? t}p? u w p}pu ? z wp p, ~urupst~ ?~~~ xtppp ptx?~ xp pt~}.

 

? pq t~p~p tp, r rutpuu, ~pptrp, pp

 

1 pt~p tp, pq p }pu }~ rqpx, {? ptq~, }, pp ~pptrp. |{? @{p} ps, x x~ p{p}p rpp~pz pttx, p{p}p ?~ ~u}p|~ p{?. S} ~u }u~, sp pt~p x ~{? }wp ~ tx??~ ~prp z p.

 

 

 

t~p~p tp, pp} ptq?rp p, p|u r |q?u s|q{p px~p ptx?~ pt~ps, ? pqp x?} ~pptrp, sp pv ?xppu, ~u wptp p? p x }?~|psp trut |p}, v~ }wp pt?rpp ptx?~ pt pt~ps ? z p. Sp{p}p p|p }ps}} ppqprp p{? q| ptx~u~~u pt t~p~pz t, sp q| q {}upz trpz~ t pt~?~.

 

? Sp} ~}p ?x?~p ~u px~ppu, v }p

 

ps|~ rs|t, p{ ptq~p, p|u sp pp?twp~p, ~u{p x pp{ u|p ptq~. Np{|pt, {? ? ~s? }, ~u{p x pp{ pq, ptq~p ptx?}{? ? t~psp px}~~. @{p} ps, rp rptp{ p{p}p }w~p ?qp, sp ptq~p ~p xr{ rp|p?.

 

p{p}p v, p|u qp
trpz~ t }ps}p? t| uppt|u~~ w{p?, sp qtxu r|?{? {|} tp pxspt{?, {p|?, {pq x~pz? s p|pru{. @t~?~ p}?w |tx}? x s}? pp{p{p}? p{p}p rppr?p, ? z p, p|u rpw~p, {pq p}p ~pt ?} ?t ptx?~ ~p pt~ps pt~ ptx?~ pt~ps.
Cp x'?|up ps|~}, ~u{p p{? u|p ptq~. Np{|pt, {? ? ~s? }, ~u{p x pp{ pq, ptq~p ptx?}{? ? t~psp px}~~. @{p} ps, rp rptp{ p{p}p }w~p ?qp, sp ptq~p ~p xr{ rp|p?.

 

p{p}p v, p|u qp
trpz~ t }ps}p? t| uppt|u~~ w{p?, sp qtxu r|?{? {|} tp pxspt{?, {p|?, {pq x~pz? s p|pru{. @t~?~ p}?w |tx}? x s}? pp{p{p}? p{p}p rppr?p, ? z p, p|u rpw~p, {pq p}p ~pt ?} ?t ptx?~ ~p pt~ps pt~ ptx?~ pt~ps.
Cp x'?|up ps|~}, ~u{p p{? u|p ptq~. Np{|pt, {? ? ~s? }, ~u{p x pp{ pq, ptq~p ptx?}{? ? t~psp px}~~. @{p} ps, rp rptp{ p{p}p }w~p ?qp, sp ptq~p ~p xr{ rp|p?.

 

p{p}p v, p|u qp
trpz~ t }ps}p? t| uppt|u~~ w{p?, sp qtxu r|?{? {|} tp pxspt{?, {p|?, {pq x~pz? s p|pru{. @t~?~ p}?w |tx}? x s}? pp{p{p}? p{p}p rppr?p, ? z p, p|u rpw~p, {pq p}p ~pt ?} ?t ptx?~ ~p pt~ps pt~ ptx?~ pt~ps.